وصول حق بیمه مهمترین منبع درآمدی تأمین‌اجتماعی

سازمان تأمین‌اجتماعی حدود ۷۰ سال سابقه فعالیت حوزه بیمه‌ای در کشور دارد و این سابقه طولانی تاکنون با حمایت و مشارکت شرکای اجتماعی استمرار داشته است تا این شرکا با پرداخت به موقع حق بیمه و اجرای تعهدات، تأمین‌اجتماعی را در تامین منابع و عمل به تکالیف و تعهدات کوتاه و بلندمدت یاری کنند.

به گزارش آتیه آنلاین، بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور دوام و پایداری خود را وابسته به تأمین منابع و اجرای تعهدات شرکای اجتماعی خود یعنی کارفرمایان، دولت و کارگران می‌داند، زیرا بخش اعظمی از منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق بیمه تأمین می‌شود تا سازمان نیز با جمع‌آوری این منابع در هزینه کرد مصارف خود و عمل به تعهدات جاری بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی، کارنامه موثر و تاثیرگذاری در جامعه به ویژه برای جمعیت بیش از ۴۵ میلیون نفری تحت پوشش داشته باشد.  

اکنون وصول حق بیمه از بیمه‌شدگان و افراد بیمه‌شده اصلی در بخش بیمه اجباری، اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد مهمترین منبع درآمدی سازمان است که هرچقدر حق بیمه‌ها به موقع پرداخت شود تأمین اجتماعی نیز در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت عملکرد قابل ارائه بهتری خواهد داشت.

براساس آمارهای موجود، بخش اعظمی از منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق بیمه تشکیل می‌شود که به تبع آن به هر یزان شرکای اجتماعی این سازمان بیمه‌گر در راستای پرداخت حق بیمه کارگران و افراد شاغل در دستگاه‌های اجرایی به موقع عمل کنند تأمین اجتماعی نیز برای ارائه خدمات ۱۸ گانه خود به بیمه‌شدگان، مستمری بگیران و بازنشستگان از همین منابع استفاده می‌کند و تعهدات خود را به موقع انجام می‌دهد.

نقش معاونت بیمه‌ای در وصول حق بیمه و منابع سازمان 
معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان رکن بیمه‌ای بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور، نقش اساسی و تعیین‌کننده در راستای تدوین و تنظیم محاسبات بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی دارد و مسأله تأمین منابع این سازمان از طریق وصول حق بیمه از بیمه‌شدگان و کارفرمایان که بخش حداکثری منابع تأمین‌اجتماعی را شامل می‌شود، اهمیت اهداف تعیین شده در معاونت بیمه‌ای را دوچندان کرده است.

در بخش بیمه‌ای تأمین اجتماعی افراد بیمه‌شده با پرداخت حق بیمه به سازمان بخش اعظمی از منابع سازمان را تشکیل می‌دهند که جدیدترین داده‌های آماری جمعیتی پوشش بیمه در تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد تعداد افراد تحت پوشش این سازمان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۵ میلیون نفر رسیده است که حدود ۵۳.۳ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که حدود یک میلیون نفر نسبت به بازه زمانی یک‌سال گذشته افزایش داشته است.  

همچنین تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی از بیش از ۱۴ میلیون و ۵۸۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ با رشد ۳.۷۴ درصدی به بیش از ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزارنفر رسیده است که این تعداد بخش بزرگی از تأمین منابع سازمان را با پرداخت حق بیمه خود به عهده دارند.

بر اساس آمار، تعداد بیمه‌شدگان اصلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن رشد حدود چهار درصدی داشته که بخش عمده آن ناشی از رشد تعداد بیمه‌شدگان در گروه‌های بیمه‌شدگان اجباری بوده است؛ به گونه‌ای که از مجموع بیش از ۷۲۲ هزارنفر بیمه شده جدید در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۱ درصد معادل بیش از ۳۶۸ هزار نفر در این گروه بیمه‌ای قرار دارند.

در مجموع هرچه تعداد بیمه‌شدگان در سازمان بیمه‌ای تأمین اجتماعی افزایش داشته باشد، گسترش خدمات بیمه‌ای در کشور را شاهد خواهیم بود و تأمین اجتماعی نیز در تامین منابع و وصول حق بیمه جهت ارائه خدمات خود موفق‌تر عمل خواهد کرد.

بیمه‌پردازی کارگاه‌ها موثر در تأمین منابع تأمین اجتماعی
بیمه‌پردازی بیش از یک میلیون و ۲۹۹ هزار کارگاه و پوشش ۷۶۹ هزار بیمه شده از جامعه کارگران ساختمانی به عنوان دیگر منابع برای پرداخت حق بیمه از سوی تأمین اجتماعی است که در معاونت بیمه‌ای تأمین اجتماعی این افراد خدمات دریافت می‌کنند.

تعداد کارگاه‌های فعال بیمه‌پرداز در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و ۲۹۹ هزار کارگاه عنوان شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش چهارم دهم درصدی داشته که کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر ۲.۴۵ درصد، کارگاه‌های پنج نفر شاغل پنج درصد و کارگاه‌های با یک نفر شاغل نیز ۳۶ درصد از کل کارگاه‌های فعال بیمه‌پرداز به سازمان تأمین‌اجتماعی را شامل می‌شوند.

یکی از اقدامات مهم سازمان تأمین اجتماعی تسهیل خدمات برای بیمه‌پردازی افراد بیمه شده و کارگاه‌های فعال در کشور است تا از این طریق ضمن تسهیل شرایط بیمه‌پردازی برای کارگاه‌ها، توسعه بیمه‌پردازی و رشد منابع مالی سازمان را به همراه داشته باشد و وصول حق بیمه هم در بهترین شرایط به تأمین اجتماعی پرداخت شود.

بر اساس آمار مربوط به کارگاه‌های فعال بیمه‌پرداز در کشور کارگاه‌های فعال استان اصفهان با ۸.۳۴ درصد و کارگاه‌های استان ایلام با ۰.۶۲ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کارگاه‌های فعال بیمه‌پرداز را در سطح کشور شامل می‌شوند.

رشد ۱۳ درصدی وصول حق بیمه تأمین‌اجتماعی 
طبق آمارهای سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش وصول حق بیمه، میزان درآمد حاصل از وصول حق بیمه از بیمه‌شدگان و کارفرمایان در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد و این به معنای سیر افزایشی منابع سازمان تأمین‌اجتماعی از محل وصول حق بیمه به عنوان اصلی‌ترین پایگاه تأمین منابع این سازمان است.

البته سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش منابع درآمدی تأمین‌اجتماعی هم به بخش وصول مطالبات توجه ویژه دارد هم اینکه دنبال افزایش تعداد بیمه‌شدگان و گسترش چتر بیمه‌ای خود برای همه افراد فاقد بیمه است که مهمترین اقدام در این زمینه اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی است که تحقق دو برابری بیمه در راستای اجرای این طرح در سال گذشته نیز نشان از موفقیت این طرح هم در تامین منابع و هم بیمه پردازی افراد دارد.

اگرچه تحقق دوبرابری اهداف بیمه فراگیر خانواده ایرانی در سال ۱۴۰۰ در راستای تعمیم پوشش بیمه‌ای و کمک به تأمین منابع سازمان و افزایش مهلت پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان اختیاری نیز سهم دیگری از اقدامات معاونت بیمه‌ای از زمان تصدی دولت سیزدهم و حضور تیم جدید مدیریتی در سازمان تأمین‌اجتماعی است اما باید گفت که این برنامه‌های تحولی سازمان تا رسیدن به نتایج مطلوب تر ادامه خواهد داشت تا منابع سازمان با استفاده از این روش های تامین منابع پایدار بماند.

معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی همچنین طرح تحولی افزایش منابع درآمدی سازمان تأمین‌اجتماعی از محل وصول مطالبات معوق را نیز در برنامه اجرایی خود داشته است که در این زمینه هم موفقیت‌هایی داشته که مهمترین آن رشد ۱۵ درصدی مازاد وصولی بوده است.

تحت پوشش داشتن ۵۳ درصد جمعیت کشور بدون استفاده از بودجه و منابع دولتی خدمت بزرگی است که تأمین اجتماعی اکنون ۴۵ میلیون نفر را با استفاده از منابع داخلی حاصل از وصول حق بیمه و تامین بخشی از منابع از سهم حوزه سرمایه‌گذاری به عهده دارد البته این ارائه خدمات ۱۸ گانه تأمین اجتماعی به بیش از نیمی از  جمعیت کشور زمانی موفق‌تر عمل خواهد کرد که شرکای اجتماعی سازمان نیز در عمل به تعهدات خود در پرداخت حق بیمه به خوبی ایقای نقش کنند.

گزارش از مهناز بیرانوند

کد خبر: 52635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =