بیش از سه میلیون نفر از بیمه‌شدگان اصلی زن هستند

داده‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد بیمه‌شده اصلی این سازمان از مرز ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر هم گذشت که در این میان بیش از ۱۲ میلیون نفر از کل بیمه‌شدگان اصلی را مردان و بیش از سه میلیون و ۱۲۴ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

به گزارش آتیه آنلاین، با توجه به گستردگی اقشار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، قوانین این سازمان روش‌های مختلف بیمه‌ای را برای توسعه پوشش درنظر گرفته که بیمه‌های اجباری، خاص، حرف و مشاغل و توافقی در چارچوب این نوع بیمه‌ها مجموع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را شامل می‌شوند.

خروجی بخشی از داده‌های آماری حوزه بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی حاکی است تعداد افراد تبعی بیمه‌شدگان اصلی در سال گذشته به رقم ۲۲ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۸۱۹ نفر رسیده که در مجموع افراد بیمه شده و تبعی آنان ۳۷ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۸۳۴ نفر است.

با توجه به آمار ۴۵ میلیون نفری افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شدگان اصلی و تبعی بخش بسیار بزرگی از خانواده تأمین اجتماعی را به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور تشکیل می‌دهند.

آمار بیش از ۱۰ میلیون نفری بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی

همچنین در میان مجموع بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، افراد بیمه شده اجباری با ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۵۹ نفر بیشترین افراد بیمه شده اصلی در این سازمان را تشکیل می‌دهند.

گفتنی است از مجموع بیمه‌شدگان اجباری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی تعداد هشت میلیون و ۲۵۰ هزار و ۸۸۴ نفر از آنان مرد و ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۸۷۵ نفر را زن هستند.

تناسب بیمه‌شدگان اجباری تحت پوشش تأمین اجتماعی دقیقاً ارتباط مستقیم و معناداری با میزان سهم اشتغال مردان و زنان در بازار کار داتشه و به هر میزان سهم بخش مردان و زنان در حوزه اشتغال بیشتر باشد، طبیعتاً درصد بالاتری از بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی را در اختیار خواهد داشت.

براساس تعاریف حوزه بیمه‌های اجتماعی تمام افرادی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها وکارخانجات مشغول به‌کاربوده و مشمول قانون کار هستند در جمع بیمه‌ شدگان اجباری قرار می‌گیرند.

به عبارتی تمام کسانی که در پی عقد یک قرارداد کار با کارفرما، کار خود را بر اساس دستور و درخواست کارفرما آغاز کرده، تحت پوشش قانون کار بوده و تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته بیمه به‌عنوان بیمه‌شدگان اجباری شناخته می‌شوند.

چهار میلیون بیمه شده خاص تأمین اجتماعی

همچنین گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که بیمه‌شدگان خاص این سازمان با چهار میلیون و ۳۵۵ هزار ۵۹۳ نفر پس از بیمه‌شدگان اجباری به عنوان بیشترین آمار افراد بیمه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

گفتنی است که سه میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۶۸ نفر از بیمه‌شدگان خاص تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ مرد و ۸۵۰ هزار و ۴۲۵ نفر نیز زن هستند.

براساس انواع بیمه‌های ارائه شده در سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان اصلی این سازمان شامل بیمه شده اجباری، برخی از بیمه‌شدگان خاص «شامل بافندگان، رانندگان، کارگران ساختمانی، باربران، خادمان مساجد و کارفرمایان صنفی»، برخی از بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد «حرف و مشاغل آزاد، مربیان مهدهای کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی» و همچنین تعدادی از گروههای مختلف در قالب بیمه‌های توافقی هستند.

بیمه‌های توافقی با ۱۵۴ هزار نفر

همچنین آمارهای سازمان تأمین اجتماعی حاکی است در میان آمار بیمه‌شدگان بخشی دیگر مربوط به بیمه‌های توافقی است که ۱۵۴ هزار و ۲۶۳ نفر هستند که در این میان ۱۳۳ هزار و ۸۹۷ نفر را مردان و ۲۰ هزار و ۶۳۳ نفر زنان تشکیل می‌دهند.

سازمان تأمین اجتماعی در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری، اجرای برنامه هفتم توسعه و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی این سازمان برای پوشش بیمه‌ای افراد فاقد بیمه در قالب گروه‌های مختلف از جمله بیمه‌های توافقی برنامه‌های اجرایی انجام داده است.

سازمان تأمین اجتماعی هم براساس یک گروه یا مجموعه به این گروههای اجتماعی نگریسته و متولی آنان به عنوان کارگزار با این سازمان تفاهم‌نامه منعقد کرده و تاکنون ۳۲ گروه در قالب بیمه‌های توافقی را بیمه کرده است.

متقاضیان مربوطه در قالب بیمه‌های توافقی باید از سوی کارگزاران ذیربط معرفی و سن این افراد باید در تاریخ ثبت معرفی‌نامه در واحدهای اجرایی سازمان حداقل ۱۸ سال و حداکثر۵۰ سال تمام باشد.

بیمه‌شدگان توافقی شامل اعضای صندوق نظام پزشکی، اعضای صندوق نظام دامپزشکی، اعضای نماینده بیمه ایران و آسیا و معلمان حق‌التدریس و دیگر گروه‌ها مشمول این طرح هستند.

بیش از یک میلیون نفر در بخش بیمه حرف و مشاغل آزاد

آمارهای سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته نشان می‌دهد که در بخش بیمه حرف و مشاغل آزاد نیز یک میلیون و ۴۹۶ هزار نفر هستند که ۸۸۸ هزار و ۲۹۸ نفر مرد و ۶۰۷ هزار و ۷۸۰ نفر را نیز زنان تشکیل می‌دهند.

در بخش بافندگان نیز ۲۴۷ هزار و ۶۰۵ نفر، رانندگان ۸۶۳ هزار و ۴۶۳ نفر، بیمه شدگان اختیاری نیز ۷۴۱ هزار ۲۴۳ نفر، کارگران ساختمانی نیز ۷۶۸ هزار و ۷۴۶ نفر، باربران با ۴۰ هزار و ۳۴۴ نفر، خادمان مساجد ۲۶ هزار و ۵۵۰ نفر، زنبورداران و صیادان با ۲ هزار و ۹۲۳ نفر، کارفرمای صنفی کم درآمد با ۱۶۸ هزار و ۶۴۱ نفر هستند.

در واقع بیمه حرف و مشاغل آزاد در قالب طرح‌های بیمه‌ای تأمین اجتماعی فرصتی برای این سازمان در راستای گسترش پوشش بیمه‌ای و مزیتی برای افراد بدون پوشش بیمه جهت استفاده از مزایای بیمه‌ای و بازنشستگی تأمین اجتماعی است.

سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از اولویت‌های خود را پوشش فراگیر و ایجاد توسعه بیمه‌ای در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها قرار داده به ویژه برای شاغلانی که در رابطه کارفرمایی قرار نگرفته و کارفرمای مشخص نداشته و در کارگاه فعالیت ندارند.

در این ارتباط قانون برای این افراد بستری ایجاد کرده که امکان بهره‌مندی از بیمه حرف و مشاغل آزاد را داشته یا به صورت خویش فرما اقدام به برقراری بیمه کنند.

گفتنی است اگر رابطه‌ تعریف شده در ماده ۲۸ و ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی نیز در مورد این افراد حاکم نشود، نهایتا این افراد در زمره حرف و مشاغل آزاد قرار می‌گیرند تا بتوانند از نظام بیمه‌ای و کارکردهای بیمه‌ای تامین‌اجتماعی و خدماتی که در حوزه بیمه و درمان است، استفاده کنند.

توسعه پوشش بیمه‌ای ضرورت تأمین اجتماعی و بازارکار

اکنون وصول حق بیمه از بیمه‌شدگان و افراد بیمه‌شده اصلی در بخش بیمه اجباری، اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد مهمترین منبع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده که پرداخت به موقع حق بیمه‌ها به طور قطع تأمین اجتماعی را در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود یاری خواهد کرد.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مهم‌ترین نهاد بیمه‌ای در پوشش فعالان و شاغلان حوزه‌های مختلف کسب و کار برای ادامه حیات نیازمند توسعه پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف و تأمین منابع در راستای ارتقاء و استمرار خدمات مختلف بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی بوده و در این خصوص ارائه روش‌های مختلف بیمه‌ای در قالب انواع بیمه بسترساز این توسعه خواهد بود.

کد خبر: 55475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 10 =