«دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار» ابلاغ شد

معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار» مبنی بر چگونگی واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات‌کل اجرایی استان‌ها و فعالیت‌ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت را ابلاغ کرد.

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مفاد این دستورالعمل به شرح ذیل است:

ماده ۱- با عنایت به نامه شماره ۱۴۶۳۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ و نامه شماره ۱۴۶۵۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و نامه شماره ۱۶۶۸۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ معاون توسعه مدیریت و منابع در خصوص مصوبات کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی، «دستورالعمل چگونگی واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات‌کل اجرایی استان‌ها و فعالیت‌ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت» ابلاغ می‌شود.

ماده ۲- به استناد تبصره ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و تبصره ماده ۱۶ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل‌اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۰۲ وزیر کار و امور اجتماعی، مسئولیت صدور اعتبارنامه برای اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل‌اختلاف، به مدیران‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌شود.

ماده ۳- ابلاغ اوراق دعوایی که از طریق سامانه جامع روابط کار صورت نمی‌گیرد، بر اساس مقررات «دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مأمور پست» به شماره ۱۳۲۰۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طریق مأمور پست صورت می‌گیرد؛ بنابراین ابلاغ اوراق دعوا توسط مأمور ابلاغ ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلقاً ممنوع است.

ماده ۴- به موجب مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی، مرجع تایید آیین‌نامه انضباط کار، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است که می‌تواند اختیار تأیید آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تفویض کند.

ماده ۵- کارگاه‌هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه‌های نظیر سازمان مادر(هلدینگ)، شرکت مادرتخصصی، گروه و مانند آن فعالیت دارند، می‌توانند، آیین‌نامه انضباطی واحدی داشته باشند. چنانچه این کارگاه‌ها در سطح یک استان فعال باشند مرجع بررسی و تایید آیین‌نامه انضباطی آن‌ها اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۶- به موجب دستورالعمل شماره ۴۳ روابط کار به شماره ۱۲۸۸۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ تأیید پیمان‌های جمعی کار به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌شود.

ماده ۷- کارگاه‌هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه‌هایی نظیر سازمان مادر(هلدینگ)، شرکت مادرتخصصی، گروه و مانند آن فعالیت دارند، چنانچه این کارگاه‌ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تأیید پیمان‌جمعی آن‌ها، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می‌کنند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۸- در صورت انعقاد پیمان‌جمعی بین کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی کشور، مسئولیت تأیید پیمان، اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۹- تهیه و تنظیم لوایح دفاعی به دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های رسیدگی‌شده در مراجع حل‌اختلاف کار، توسط ادارات‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان‌ها صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰- بررسی درخواست‌های تأیید فوق‌العاده بازار کار(حق‌جذب) به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌شود.

ماده ۱۱- مرجع بررسی درخواست‌های تأیید فوق‌العاده بازار کار(حق‌جذب) کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می‌کنند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۲- بررسی و موافقت با درخواست‌های بازنگری طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب، به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌شود.

ماده ۱۳- مرجع بررسی و موافقت با درخواست‌های بازنگری طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می‌نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۴- بررسی درخواست‌های اجرای نظام رتبه‌بندی کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب، به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌شود.

ماده ۱۵- مرجع بررسی درخواست‌های اجرای نظام رتبه‌بندی طرح‌های طبقه. بندی مشاغل مصوب کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می‌کنند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۶- بررسی و تأیید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل اعم از طرح‌های اصلی، بازنگری، متمم، گزارش اجرایی و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی از سال ١۴۰۲ به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌شود.

ماده ۱۷- مرجع بررسی و تأیید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می‌کنند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۸- با عنایت به تبصره ماده ۱ و ماده ۲ نظام ارزیابی مشاغل به شماره ۴۹۲۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگاه‌های مشمول که از سایر روش‌ها به‌غیر از روش نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ وزیر کار و امور اجتماعی استفاده می‌کنند، ابتدا باید روش پیشنهادی آن‌ها، به تأیید اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت برسد.

ماده ۱۹- ماده ۲۲ دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه‌دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به شماره ۹۶۱۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ نسخ و رسیدگی به اعتراض شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه‌دهنده خدمات به دستگاه. های اجرایی و شرکت‌های دولتی صرفاً برعهده کمیته بدوی و تجدیدنظر ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها خواهد بود.

ماده ۲۰- در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص نحوه اعمال این دستورالعمل، اداره‌کل روابط کار و جبران‌خدمت رفع‌ ابهام خواهد نمود.

ماده ۲۱- ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول اجرای این دستورالعمل هستند.

ماده ۲۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، «دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار» مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ نسخ می‌شود.

کد خبر: 55680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 2 =