بیمه‌های اختیاری مورد حمایت سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی در قالب گروههای مختلف نسبت به پوشش افراد فاقد بیمه در کشور اقدام کرده که یکی از این گروهها بیمه خویش ‌فرما شامل دو گروه بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد بوده که بیمه اختیاری برای افرادی است که تحت پوشش هیچ بیمه اجتماعی نباشند.

به گزارش آتیه آنلاین، به همین منظور افراد درخواست کننده این نوع بیمه باید با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی یا از طریق سایت این سازمان نسبت به انعقاد قرارداد برای بیمه اختیاری اقدام کرده و فرد بیمه‌شده موظف به پرداخت حق بیمه خود در زمان تعیین شده به تأمین اجتماعی است.

با توجه به قرارداد منعقده بین سازمان تأمین اجتماعی و فرد بیمه‌شده، باید فرد در موعد مقرر حتما حق بیمه خود را پرداخت کرده تا این قرارداد فسخ نشود.

شرایط بهره‌مندی افراد از بیمه اختیاری

براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی شرایط بهره‌مندی افراد از بیمه اختیاری داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت بیمه و داشتن حداکثر ۵۰ سال سن برای مردان و زنان بوده اما در صورتی که متقاضی در هنگام تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری بیش از ۵۵ سال سن داشته باشد باید معادل مازاد سنی نیز سابقه بیمه پرداخت کند.

درصد پرداخت حق بیمه اختیاری

همچنین درصد پرداخت حق بیمه برای افراد متقاضی بیمه اختیاری نیز ۲۷ درصد محاسبه شده و طبق این حق بیمه همه تعهدات بیمه‌ای به فرد بیمه‌شده در این گروه بیمه‌ای ارائه می‌شود.

علاوه بر پرد اخت ۲۷ درصد حق بیمه توسط فرد بیمه‌شده، دولت نیز سه درصد از حق بیمه فرد در قالب بیمه اختیاری را در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی متعهد شده که البته مسئول اصلی پرداخت کننده حق بیمه در بیمه‌های اختیاری، فرد بیمه‌شده است.

تعهدات تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اختیاری

پس از بیمه‌شدن افراد در بخش بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی نیز تعهداتی در قبال افراد بیمه شده در این بخش دارد که این تعهدات شامل پرداخت مستمری بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی، ارائه خدمات درمانی، هزینه‌های کفن و دفن، وسایل کمک پزشکی است.

براساس قرارداد منعقده شده اما کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزیی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بیکاری و بیمه بیکاری به این نوع بیمه‌شدگان تعلق نمی‌گیرد.

با توجه به اینکه این گروه از بیمه‌شدگان کارفرما نداشته و در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال ندارند، خود این افراد خواهان ادامه بیمه به صورت اختیاری هستند اما با این وجود تمام خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و درمانی همانند بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی به این افراد در قالب بیمه اختیاری هم ارائه می‌شود.

جذب بیمه‌شدگان جدید در تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی با وجود تحت پوشش داشتن ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور اما همچنان با جذب بیمه‌شدگان در بخش بیمه اجباری، اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و دیگر انواع بیمه‌ها برای افزایش شمار بیمه‌شدگان تحت پوشش تلاش می‌کند.

اکنون ۷۳ درصد جمعیت کشور از خدمات بیمه‌ای برخوردار بوده و سازمان تأمین اجتماعی در میان ۱۸ صندوق و سازمان بیمه‌ای به تنهایی ۵۳ درصد جمعیت را تحت پوشش داشته و ۲۰ درصد افراد بیمه شده از خدمات ۱۷ صندوق بیمه‌ای دیگر بهره‌مند هستند.

سازمان تأمین اجتماعی همچنان در قالب طرح‌هایی همچون طرح بیمه فراگیر خانواده به دنبال جذب بیمه‌شدگان جدید فاقد بیمه‌های اجتماعی در کشور است.

براساس برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی جذب بیش از یک میلیون بیمه شده در راستای اجرای این طرح هدف‌گذاری شده که تاکنون طبق آمارها و داده‌ها تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ حدود ۵۴۰ هزار نفر در قالب این طرح از خدمات این سازمان بهره‌مند شده‌ و قرار است تا پایان سال دیگر افراد نیز جذب شود.

۷۴۱ هزار بیمه شده اختیاری تحت پوشش تأمین اجتماعی

براساس آمارها و داده‌های موجود در سال ۱۴۰۰، سازمان تأمین اجتماعی با حمایت از بیمه‌شدگان اختیاری از این گروه از افراد بیمه شده اکنون ۷۴۱ هزار و ۲۴۳ نفر را تحت پوشش دارد.

از این تعداد افراد بیمه شده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ۷۱۴ هزار و ۵۱۱ نفر از آنان مرد و ۲۶ هزار و ۷۳۲ نفر را نیز زنان در بخش بیمه اختیاری تشکیل می‌دهند.

بیشترین آمار بیمه‌شدگان اختیاری در استان تهران با بیش از ۲۶۲ هزار نفر، اصفهان با ۸۱ هزار نفر، البرز با ۳۵ هزار نفر و استان فارس با ۲۷ هزار نفر و همچنین کمترین تعداد بیمه‌شدگان در بخش بیمه اختیاری نیز مربوط به استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد، خرسان شمالی و زنجان است.

براساس آمارهای موجود تعداد بیمه‌شدگان بخش بیمه اختیاری در سال ۱۳۹۹ نیز ۷۲۸ هزار و ۴۸۰ نفر بوده که این آمارها در سال ۱۴۰۰ روند رو به رشدی داشته است.

حمایت تأمین اجتماعی از بیمه‌شدگان

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه این سازمان از بیمه‌شدگان در بخش‌های مختلف بیمه‌ای حمایت می‌کند اظهار داشت: اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر به صورت بیمه اختیاری تحت پوشش خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی هستند.

مهدی شکوری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: بیمه‌های اجتماعی در جای خود نیاز به حمایت دولت داشته که این بخش از بیمه، بیمه‌هایی هستند که وابستگی به دولت کمتر بوده و افراد بدون کمک دولت بیمه می‌شوند.

وی بیان داشت: هرچند افراد در دهک‌های پایین جامعه برای پوشش بیمه‌ای نیاز به کمک دولت دارند اما باید با مشارکت خود دولت بستر بیمه‌ای این افراد گسترش یافته تا در آینده به این اعداد و ارقام بالا در پوشش این افراد هم برسیم.

وی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای در میان دیگر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر با داشتن بیشترین افراد بیمه شده و جمعیتی بیش از ۴۵ میلیون نفر اما همچنان دنبال جذب بیمه‌شدگان جدید در میان افراد فاقد بیمه در کشور است.

شکوری ادامه داد: اجرای بیمه فراگیر خانواده ایرانی از زمان فعالیت دولت سیزدهم به عنوان یکی از طرح‌های اساسی بوده تا از این طریق بخشی از جامعه دانشجویان و زنان خانه‌دار فاقد بیمه‌های اجتماعی جذب سازمان تأمین اجتماعی شوند.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ابراز امیدواری کرد با توجه به تحت پوشش نبودن حدود ۲۷ درصد از جامعه از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر، برای جذب این افراد فاقد بیمه در کشور نیز تلاش‌های جدی صورت گیرد تا هیچ فرد بدون حمایت از بیمه‌های اجتماعی در کشور وجود نداشته باشد.

سازمان تأمین اجتماعی اکنون در قالب بیمه اجباری، اختیاری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به ۴۵ میلیون بیمه شده خدمات ارائه داده که در این میان چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بازنشسته نیز از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی این سازمان بهره‌مند هستند.

کد خبر: 56015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 0 =