ضرب الاجلی

  • خلأ قانون بر توانمندسازی معتادان متجاهر

    خلأ قانون بر توانمندسازی معتادان متجاهر

    سوم مرداد امسال بود که وزیر کشور در ضرب الاجلی از استانداران سراسر کشور خواست به فوریت و با برنامه‌ریزی جامع و عملیاتی، تا پایان شهریور امسال در زمینه جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهرها اقدام کنند؛ ضرب الاجلی که حالا تنها دو روز تا پایان آن باقی مانده است.