فاطمه انوری

  • چالش کارفرمایان با اجرای قانون حمایت از زنان شاغل

    آتیه‌آنلاین بررسی می‌کند

    چالش کارفرمایان با اجرای قانون حمایت از زنان شاغل

    طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، در زمستان سال ۱۴۰۰ مدت مرخصی زایمان برای یک قلو همان ۹ ماه اما برای دوقلو و بیشتر تا یکسال افزایش پیدا کرد و این مهم در راستای اجرای ماده  ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون به تمام دستگاه‌های اجرایی جهت تغییر شرایط مرخصی زایمان اعلام شد.  براساس این بخشنامه مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل که صاحب فرزندان یک قلو می‌شوند ۹ ماه و دوقلو و بیشتر یک سال است.