نسخه موبایل

  • رفاه ۲۴ ساعته در دستان شما

    رفاه ۲۴ ساعته در دستان شما

    امروز دیگر برای انجام امور بانکی پرکاربرد مانند انتقال و دریافت وجه نیاز نیست در میان گرفتاری‌ها، مشغله و ترافیک روزمره حتما به شعب به طور حضوری مراجعه کرد و تمام بانک‌ها برای تسهیل و تسریع امور بانکی از اپلیکیشن‌های بانکی اختصاصی خود رونمایی کرده‌اند.