حورا امینی

  • سالمندی جمعیت و ضرورت خدمات فیزیوتراپی

    سالمندی جمعیت و ضرورت خدمات فیزیوتراپی

    فیزیوتراپی از علوم اصلی رشته توان‌بخشی (Rehabilitation) به‌ شمار می‌رود و می‌توان گفت این علم در بهبود هرگونه وضعیت حرکتی انسان‌ها کاربرد دارد. فیزیوتراپی همچنین در درمان عوارض بسیاری از بیماری‌ها از جمله نورولوژی، قلبی، تنفسی، روماتیسمی، پوستی، سوختگی‌ها، مشکلات کف لگن از جمله بی‌اختیاری ادراری و بیماران نیازمند بستری نقش فراوانی دارد.