روانشناسی کار

  • عدالت سازمانی و نقش آن در شکوفایی نیروی انسانی

    عدالت سازمانی و نقش آن در شکوفایی نیروی انسانی

    همه افرادی که در یک مجموعه به فعالیت مشغول‌اند و در جهت به ثمر رساندن اهداف آن مجموعه تلاش می‌کنند، منابع انسانی آن مجموعه نامیده می‌شوند. منابع انسانی جزو مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها محسوب می‌شوند. لذا تلاش برای افزایش بهره‌وری منابع انسانی و جلوگیری از موانع افزایش آن از اهداف اساسی هر سازمان محسوب می‌شود. در راه حفظ و نگهداری بلندمدت این سرمایه باید مطالعات عمیق و تلاش‌های مؤثری صورت پذیرد. پس از مطالعات گسترده صورت گرفته، مدیران به این نتیجه رسیدند که زمانی دستیابی به اهداف سازمان امکان‌پذیر خواهد بود که نیروی انسانی دارای انگیزه بالایی باشند. عوامل بسیاری بر کاهش انگیزه کارکنان تأثیرگذارند که از جمله آن می‌توان به فشار شغلی و بی‌عدالتی ادراک شده سازمانی اشاره کرد.