OSH

  • نگاهی به سلامت چشم‌ها در محیط کار

    نگاهی به سلامت چشم‌ها در محیط کار

    سازمان بین‌المللی کار (ILO) و آژانس بین‌المللی پیشگیری از نابینایی می‌گویند حدود ۱۳ میلیون نفر با اختلال بینایی مرتبط با شغلشان زندگی می‌کنند. در گزارشی که توسط سازمان بین‌المللی کار در زمینه اختلالات بینایی مرتبط با حوادث شغلی تهیه شده است، راهنمایی‌ها و توصیه‌های فوق‌العاده مفیدی برای نحوه محافظت و ارتقای سلامت چشم در محیط کار ارائه می‌شود.