شاغلان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میوه‌وتره‌بار در فهرست تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی این بار شاغلان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کارگران میادین میوه و تره‌بار را در فهرست بیمه‌شدگان جدید قرار داده تا با اقدامات جدی و همکاری دیگر نهادها نسبت به بیمه این گروه از افراد واجدشرایط بیمه از خدمات این نهاد بیمه‌گر بهره‌مند شوند.

به گزارش آتیه آنلاین، گسترش خدمات بیمه‌ای مهمترین سالت سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم بیشتر مود توجه قرار گرفته به طوری که در این ۲ سال بیش از یک میلیون و ۹۲۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید به جمه بیمه‌شدگان این سازمان افزوده شده است.

جامعه آماری شاغلان فعال در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارگران بازارهای میوه و تره‌بار و فعالان عرصه فضای مجازی در سطح کشور تعداد زیادی هستند که در صورت پوشش بیمه‌ای و بهره‌مندی از خدمات تأمین اجتماعی، ضمن افزایش شمار بیمه‌شدگان، از خدمات همه‌جانبه سازمان و مزایای این بیمه برخوردار خواهند شد.

همچنین با افزایش این تعداد بیمه‌شده تأمین منابع در این سازمان محقق خواهد شد و به واسطه این اقدامات مهم تعادل در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیز به نوعی اجرایی می‌شود، چراکه گسترش چتر بیمه‌ای روند افزایشی منابع این نهاد بیمه‌گر را به همراه دارد.

رویکرد ما توسعه پوشش بیمه‌ای است

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این باره گفته است: رویکرد ما توسعه پوشش بیمه‌ای است و در این زمینه هر قدر امکان‌پذیر باشد باید فعالیت کنیم؛ چون هم وظیفه بر زمین مانده نسبت به توسعه پوشش ببمه به آحاد جامعه است و هم منبع پایداری برای صندوق خواهد بود.

موسوی ادامه داد: در توسعه پوشش بیمه نیز هنوز جای کار زیادی وجود دارد. براساس برخی برآوردها بیش از پنج میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی وجود دارند که کارگزاری‌ها می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند.

آمار بالای افراد بدون بیمه و نیازمند دریافت خدمات نهادهای بیمه‌ای

جامعه تحت پوشش نهادهای بیمه‌ای در کشور حدود ۷۳ درصد افراد کشور را شامل می‌شوند که طبق داده‌های آماری ۵۳ درصد بهره‌مند از خدمات تأمین اجتماعی و ۲۷ درصد بدون بیمه هستند که افراد شاغل در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کارگران فعال در میادین میوه و تره‌بار نیز به عنوان افراد بیمه‌نشده می‌توانند از بستر خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند.

براساس داده‌های آماری ۶ تا ۹ میلیون نفر فرد شاغل در مشاغل غیررسمی بدون بیمه در جامعه فعالیت دارند که باید برای تعمیم و گسترش خدمات بیمه‌ای این افراد بهره‌مند از انواع خدمت بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی شوند تا تضمینی برای آینده این افراد باشد.

اطلاع‌رسانی در راستای جذب بیمه‌شدگان نیازمند تبلیغات مناسب برای جامعه کارگری و شاغلان در مشاغل غیررسمی است تا جامعه بزرگ افراد بدون بیمه هم به جمع این افراد بپیوندند.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای با جامعه یک میلیون و ۵۳۰ بیمه‌شده اصلی می‌تواند این افراد را به عنوان بیمه‌شدگان جدید پذیرش کند زیرا این سازمان دارای پتانسیل‌ها و امکانات فراوانی برای جذب این افراد بدون بیمه است، بنابراین اطلاع‌رسانی مستمر و آگاهی آنان از مزایای بیمه و بازنشستگی در این زمینه موثر است.

استفاده تأمین اجتماعی از ظرفیت‌های قانونی برای پوشش بیمه‌ای

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی نیز گفت: بیمه کارگران میادین میوه و تره‌بار، شاغلان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتباع خارجی دارای مدارک قانونی در دستور کار سازمان قرار دارد و از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پوشش بیمه‌ای این اقشار با جدیت استفاده خواهیم کرد.

محمدی بیان کرد: توسعه پوشش بیمه‌ای به تمامی افراد مشمول قانون، یکی از مهم‌ترین تکالیف سازمان تأمین‌اجتماعی است که در دوره مدیریتی جدید به‌عنوان یکی از راهکارهای تحولی مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است؛ به‌ویژه برای تحت پوشش قرار گرفتن مشاغل فضای مجازی، کارگران میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتباع خارجی دارای مدارک قانونی طی ماه‌های آینده اقدامات مهمی در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.

او افزود: کارگران میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز شاغلان مشاغل نوپدید مانند مشاغل فضای مجازی و همچنین کارگران خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان که با دریافت مجوزهای قانونی مشغول کار در ایران هستند، حق دارند که از مزایای تأمین‌اجتماعی استفاده کنند.

او اضافه کرد: در مورد میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید هر شعبه در محدوده خود برای هر میدان میوه و تره‌بار کد کارگاهی مستقل ایجاد کند و بازرسی منظم انجام شود. کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف و میادین میوه و تره‌بار مانند سایر کارگران مشمول بیمه اجباری تأمین‌اجتماعی هستند و کارگران آنها باید مطابق قانون تحت پوشش قرار گیرند.

بهره‌مندی از خدمات متنوع تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان جدید

سازمان تأمین اجتماعی که ماهانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هزینه می‌کند می‌تواند با افزایش پوشش بیمه‌ای زمینه بهره‌مندی افراد بیمه‌شده جدید از خدمات متنوع سازمان را فراهم کند تا این جامعه آماری هم از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی بهره‌مند شوند.

بیمه‌شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی با توجه به رویکرد مهم پوشش بیمه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی از همه خدمات این نهاد بیمه‌گر برخوردار خواهند شد تا امروز به عنوان بیمه‌شده و فرداها به عنوان بازنشستگان، مستمری‌بگیران، ازکارافتادگان و یا بازماندگان از خدمات استفاده کنند.

اگر امروز افراد بدون بیمه برای بیمه‌پردازی خود اقدام کنند، در آینده تضمین‌کننده خود و خانواده برای بهره‌مندی از همه خدمات سازمان تأمین اجتماعی خواهند شد، زیرا افزایش سوابق بیمه‌پردازی در آینده به تأمین منابع سازمان و تأمین‌کننده افراد بیمه‌شده خواهد بود.

تعمیم خدمات بیمه‌ای با هدف تعادل منابع و مصارف

حمیدرضا نائب خسروشاهی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی نیز در این باره به آتیه‌آنلاین گفت: گسترش خدمات بیمه‌ای و پوشش افراد بدون بیمه به طور یقین مسیر همواری را در راستای صیانت از منابع سازمان تأمین اجتماعی ایجاد خواهد کرد.

خسروشاهی افزود: تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر در راستای توسعه و گسترش خدمات بیمه‌ای به بسیاری از جامعه هدف با اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه زنان خانه‌دار، دانشجویان و بیمه فراگیر خانواده ایرانی مسیر بیمه‌پردازی افراد بدون بیمه را به خوبی هموار کرده است.

او ادامه داد: تأمین اجتماعی در راستای تعمیم و گسترش خدمات بیمه‌ای، در ۲ سال گذشته برنامه‌ریزی درستی را پیش گرفته که منجر به رشد یک میلیون و ۹۲۰ هزار نفری تعداد بیمه‌شدگان این سازمان شد که این موضوع به تقویت وصول حق بیمه و تعادل منابع و مصارف این سازمان کمک می‌کند.

خسروشاهی افزود: با توجه به ارتباط مستقیم افزایش شمار بیمه‌شدگان و وصول منابع سازمان، بنابراین هر میزان توسعه پوشش بیمه‌ای از سوی این نهاد بیمه‌گر دنبال شود، در تأمین به موقع منابع و ارائه به هنگام خدمات سه‌گانه بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی موفقیت‌های بیشتری حاصل خواهد شد.

رئیس شعبه پنجم تأمین اجتماعی تبریز افزود: این سیاست کاربردی تأمین اجتماعی موجب بهره‌مندی ۳۸ میلیون خانواده بیمه‌شده از خدمات و مزایای بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی سازمان شده است. البته تلاش سازمان برای افزایش شمار بیمه‌شدگان با انواع قرارداد با سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای مختلف برای بیمه‌پردازی افراد جدید ادامه دارد.

او گفت: تاکنون برای پزشکان، دامپزشکان، امدادگران، زنان خانه‌دار، دانشجویان و دیگر افراد شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی برنامه‌ریزی اصولی مرتبط انجام شده و همین موضوع باعث گسترش خدمات سه‌گانه این سازمان شده است.

افزایش شمار بیمه‌شدگان و تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی تأثیر جدی در اجرای تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران دارد به همین منظور اکنون ۴۶ میلیون نفر از خدمات این نهاد بیمه‌گر بهره‌مندند اما همچنان رویکرد تعمیم و گسترش خدمات بیمه‌ای را در دستور کار دارد.

کد خبر: 63626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =