حق بیمه دانشجویان به سوابق بیمه‌ای افزوده می‌شود؟

دانشجویان با جامعه آماری بیش از ۳ میلیون نفری یکی از گروه‌های هدف تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند با بیمه‌پردازی امروز خود سابقه‌ای برای تضمین آینده خود در راستای استفاده از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی این سازمان داشته باشند.

به گزارش آتیه آنلاین، دانشجویان مانند دیگر گروه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی امکان استفاده از خدمات این سازمان در راستای اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده را دارند و حتی برای اتصال سوابق بیمه‌پردازی دوران دانشجویی خود به زمان فعالیت و اشتغال را خواهند داشت.

با توجه به اینکه سوابق بیمه‌ای دانشجویان با سابقه بیمه‌پردازی افراد شاغل تفاوتی ندارد بنابران پس از دوران تحصیلی می‌توانند این سوابق را به هنگام اشتغال به سابقه پرداخت بیمه‌پردازی خود اضافه کنند تا در آینده به تعهدات بازنشستگی دسترسی داشته باشند.

دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی امکان بیمه‌پردازی در سایر صندوق‌های بیمه‌ای را خواهند داشت و به واسطه این بیمه‌پردازی امکان اتصال سوابق دوران تحصیل آنها به زمان اشتغال در هرکدام از این صندوق‌ها را دارند. سازمان تأمین اجتماعی این امکان را برای استفاده بهینه از بیمه به دانشجویان داده است.

بیمه تأمین اجتماعی طرحی آینده‌دار برای دانشجویان

تأمین اجتماعی با اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی برای بیمه شدن دانشجویان و زنان خانه‌دار، فرصتی را برای استفاده از مزایای بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی را برای این اقشار فراهم کرده است که مهمترین مزیت آن بیمه‌پردازی و ایجاد سابقه بیمه از سنین پایین و تأثیر آن در سن بازنشستگی برای دانشجویان به شمار می‌رود.

دانشجویان بدون حضور در مراکز و شعب بیمه‌ای و از طریق دریافت خدمات غیرحضوری امکان برقراری بیمه دانشجویی را دارند تا در آینده با پرداخت به موقع حق بیمه و ایجاد سوابق بیمه‌ای، از شرایط تعهدات بلندمدت این سازمان در بخش‌های سه‌گانه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را داشته باشند.

برای گروه دانشجویان این امکان وجود دارد که پس از پایان دوران دانشجویی در صورت اشتغال به کار، در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه اختیاری و اجباری، بیمه‌پردازی خود را ادامه دهند.

اهمیت سال‌های بیمه‌پردازی برای دانشجویان و افزایش سوابق بیمه‌ای آنان در دوران تحصیلی فرصت مناسبی را در قالب بیمه دانشجویی برای این جامعه هدف فراهم می‌کند تا بتوانند از خدمات سازمان تأمین اجتماعی به بهترین شیوه بهره‌مند شوند و اکنون جامعه سه میلیون نفری دانشجویان باید از این امکان بیشترین بهره را ببرند.

سازمان تأمین اجتماعی نیز برای گسترش چتر بیمه‌ای خود زمینه بهره‌مندی گروه دانشجویان از بیمه دانشجویی، زمینه‌ای را برای افزایش منابع، پایداری و ماندگاری بیشتر سازمان و تعمیم خدمات خود به گروه‌های مختلف جامعه و افزایش شمار بیمه‌شدگان را فراهم کرده است.

۶۲ هزار دانشجو بهره‌مند از خدمات تأمین اجتماعی

حداقل و حداکثر سن پذیرش درخواست برقراری بیمه دانشجویی ۱۸ و ۵۰ سال است و برای افراد بالای ۵۰ سال، دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی نزد این سازمان ضروری است.

دانشجویان متقاضی باید از طریق مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir و ورود به بخش بیمه‌شدگان/ بیمه‌شدگان خاص/ انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد، نسبت به انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان اقدام کنند. با توجه به شرایط متقاضی این پوشش بیمه‌ای و نرخ‌های پرداخت حق بیمه انتخابی، مزایای بازنشستگی، فوت، از کارافتادگی و خدمات درمانی به دانشجویان تعلق می‌گیرد.

در این مدل بیمه‌ای تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه به سه شکل با نرخ‌های ۱۲ درصد شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، ۱۴ درصد شامل خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ۱۸ درصد شامل خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی امکانپذیر است.

در این حوزه حق بیمه ماهانه دانشجویان حداکثر تا ۲ ماه بعد قابل پرداخت است. دانشجویان در صورت تمایل و عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه دانشجویی، می‌توانند پس از فراغت از تحصیل نسبت به ادامه بیمه خویش بر اساس قرارداد منعقد شده قبلی اقدام کنند.

براساس آخرین آمارها در بخش بیمه دانشجویی تأمین اجتماعی ۶۲ هزار و ۳۲ نفر به جمع بیمه‌شدگان این سازمان در بخش بیمه فراگیر خانواده ایرانی افزوده شده‌ است.

نظر کارشناسان درباره اتصال حق بیمه به سوابق بیمه‌ای دانشجویان

احمد فاضلی کارشناس حوزه تأمین اجتماعی درباره اتصال حق بیمه دانشجویی به سوابق بیمه تأمین اجتماعی گفته است: یکی از امتیازات بیمه دانشجویی متصل شدن سوابق پرداخت حق بیمه به سوابق بیمه‌ای است و زمانی که دانشجو در دانشگاه مشغول به تحصیل بوده و بیمه تأمین اجتماعی باشد، پس از فارغ‌التحصیلی و پایان پرداخت حق بیمه، امکان اتصال سوابق بیمه دانشجویی به بیمه اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون این سازمان در بخش بیمه اجباری یا هرگونه بیمه اختیاری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌های توافقی را دارد.

سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی نیز پیشتر در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفته است: در صورت فراهم شدن این موقعیت بیمه‌ای برای دانشجویان، به هنگام ایجاد فرصت شغلی برای آنان پس از دوران تحصیل و شروع روند بیمه‌پردازی به سازمان تأمین اجتماعی، داشتن سوابق بیمه‌ای به عنوان یک مزیت برای این گروه از جامعه محسوب خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین باید درباره انتقال سوابق دوران دانشجویی چاره‌ای اساسی از سوی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای اندیشیده شود تا در آینده مشکلی برای ارائه خدمت به این افراد ایجاد نشود. با داشتن امکان انتقال سوابق بیمه‌ای به دیگر بیمه‌های اجتماعی امکان تشویق دانشجویان برای استفاده از پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی فراهم خواهد شد.

موسوی چلک افزود: با توجه به اینکه اجرای طرح بیمه دانشجویان زمینه بهره‌مندی آنان از بیمه‌های اجتماعی و مزایای بلندمدت مانند بازنشستگی و درمان را فراهم می‌کند بنابراین باید برای توسعه پوشش بیمه‌ای و استفاده همه دانشجویان از این خدمات نیز تلاش‌هایی صورت گیرد.

عالیه شکربیگی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس نیز در این باره به آتیه آنلاین گفت: با توجه به اینکه اغلب دانشجویان زمان تحصیل فرصت اشتغال را ندارند، استفاده از بیمه تأمین اجتماعی برای داشتن سابقه بیمه‌ای در آینده به عنوان یک فرصت ارزشمند است. امکان انتقال بیمه دوران دانشجویی در زمان اشتغال فرد دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی از دیگر مزایای بیمه تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.

شکربیگی ادامه داد: با توجه به اینکه دانشجویان پس از تحصیل در عرصه کسب و کار، اشتغال خواهند داشت این بیمه برای سوابق بیمه‌ای آینده آنان قابلیت انتقال دارد. از آنجا که انتقال سوابق بیمه‌پردازی دانشجویان برای اشتغال فرد دانشجو در آینده فرصت مناسبی برای این گروه‌ها محسوب می‌شود این موضوع نیازمند استقبال آنان از بیمه تأمین اجتماعی به عنوان تضمینی برای دوران پس از دانشجویان و اشتغال آنان است.

سازمان تأمین اجتماعی به واسطه اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده و بیمه دانشجویان، زنان خانه‌دار و بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر را به جامعه بیمه‌شدگان تحت پوشش خود افزوده است و همین موضوع نشان از تلاش این سازمان برای تعمیم و گسترش چتر بیمه‌ای برای همه آحاد جامعه به ویژه دانشجویان است.

کد خبر: 64659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 5 =