ضریب پوشش ۷۵ درصدی تأمین‌اجتماعی در سمنان

جمعیت ۷۵درصدی در قالب ۵۲۳هزار نفر تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی، ارائه خدمات به حدود ۵۴هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر، ارتباط بیمه‌ای و ارائه سرویس‌های مختلف به ۱۶هزار و ۴۰۰کارگاه مختلف و ارائه تعهدات گوناگون بیمه‌ای و بازنشستگی، بخشی از مجموع عملکرد اداره ‌کل تأمین‌اجتماعی استان سمنان محسوب می‌شود. «کمال نیک‌اقبال»، مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان سمنان، علاوه بر توضیح آخرین آمارهای بیمه‌ای و خدماتی تأمین‌اجتماعی، بخشی از سرویس‌های ارائه شده و عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی در استان سمنان را شرح داده است.

جدیدترین آمارهای مربوط به بیمه‌شدگان استان سمنان به تفکیک زن و مرد و انواع بیمه‌ها چگونه است؟

در حال حاضر ۷۵درصد جمعیت بیش از ۷۰۲هزار نفری ساکن استان سمنان، با استفاده از پوشش تأمین‌اجتماعی از مزایای خدماتی این سازمان بیمه‌ای بهره‌مند هستند. براساس آخرین داده‌های آماری اداره ‌کل تأمین‌اجتماعی استان سمنان، اکنون تعداد ۵۲۳هزار و ۴۳۳نفر از جمعیت این استان به‌عنوان ذی‌نفعان از خدمات تأمین‌اجتماعی استفاده می‌کنند. همچنین از مجموع ۱۷۸هزار و ۴۴۱نفر بیمه‌شده اصلی استان سمنان ۱۳۷هزار و ۸۷۳نفر را مردان و ۴۰هزار و ۵۶۸نفر را زنان شامل می‌شوند. طبق آمارهای موجود در اداره ‌کل تأمین‌اجتماعی استان سمنان، در حال حاضر بیمه‌شدگان اجباری ۷۳درصد، ‌بیمه‌شدگان خاص ۲۵درصد، بیمه‌شدگان در بخش بیمه توافقی و بیمه بیکاری هرکدام یک درصد افراد بیمه‌شده این استان را به خود اختصاص می‌دهند. در این آمارها مجموع افراد بیمه‌شده در بخش‌های بیمه اجباری ۱۳۱هزار و ۷۴۴نفر، اختیاری ۵هزار و ۳۱۲نفر، حِرَف و مشاغل آزاد ۲۱هزار و ۸۷۷نفر، رانندگان ۸هزار و ۷۷۳نفر، کارگران ساختمانی ۳هزار و ۸۹۲نفر، قالیبافان ۲هزار و ۳۵۶نفر، کارفرمایان صنفی کم‌درآمد هزار و ۶۳۴نفر، باربران ۱۴۱نفر، خادمان مساجد ۳۴۰نفر، زنبورداران ۲۱نفر و بیمه‌شدگان توافقی ۲۷۳نفر هستند. همچنین بر مبنای داده‌های آماری، ۲هزار و ۷۸نفر شامل هزار و ۳۵۴مرد و ۷۲۴زن از مزایای بیمه بیکاری در استان سمنان استفاده می‌کنند.

چه تعداد از افراد تبعی بیمه‌شدگان از خدمات تأمین‌اجتماعی استفاده می‌کنند؟

طبق داده‌های آماری بیمه‌شدگان تحت‌پوشش، تعداد افراد تبعی بیمه‌شدگان در مجموع ۲۴۷هزار و ۶۸۸نفر است. بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی در مناطق ایوانکی، گرمسار، شاهرود، بسطام، میامی، شعبه (۱) و (۲) سمنان، مهدی‌شهر، دامغان و سرخه از اداره ‌کل تأمین‌اجتماعی استان سمنان خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی دریافت می‌کنند. اکنون نیز ۲هزار و ۳۸۵نفر از اتباع خارجی تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی این استان قرار دارند. همچنین تعداد ۱۱.۹نفر پرسنل حوزه بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی به ازای هر ۱۰هزار نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر تحت‌پوشش مشغول ارائه خدمات به جامعه ذی‌نفعان تأمین‌اجتماعی در استان سمنان هستند.

بر اساس آخرین آمارها در سال ۱۴۰۲، چه تعداد از کارگاه‌های سطح استان سمنان تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند؟

در حال حاضر ۱۶هزار و ۴۶۶ کارگاه فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی با استفاده از پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از مزایای خدماتی این نهاد بیمه‌گر بهره‌ می‌برند. آمارها حاکی است از مجموع کارگاه‌های تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی در این استان ۱۶هزار و ۴۹ کارگاه فعال در بخش غیردولتی و ۴۱۷ کارگاه دیگر در حوزه دولتی فعالیت دارند.

چه تعداد از افراد تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی در این استان از جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران محسوب می‌شوند؟

آمار مستمری‌بگیران تحت‌پوشش اداره کل تأمین‌اجتماعی استان سمنان ۵۳هزار و ۹۰۱نفر را شامل می‌شود که با افراد تبعی به ۹۷هزار و ۳۳۲نفر می‌رسند. در حال حاضر در این اداره کل ۴۹هزار و ۳۵پرونده برای مستمری‌بگیران از جمله بازنشستگان، بازماندگان و ازکارافتادگان تشکیل شده است. بر اساس این آمارها، تعداد افراد بازنشسته تحت‌پوشش این اداره ‌کل ۳۳هزار و ۳۲۸نفر، ازکارافتادگان هزار و ۹۱۷نفر و بازماندگان ۱۸هزار و ۶۵۶نفر هستند. در این اطلاعات آماری تعداد زنان مستمری‌بگیر ۲۱هزار و ۱۰نفر و تعداد مردان ۳۲هزار و ۸۹۱نفر است. در بخش مستمری‌بگیران بر اساس آخرین داده‌ها، بازنشستگان ۶۷درصد،‌ فوت‌شدگان ۲۹درصد و ازکارافتادگان چهار درصد گروه مستمری‌بگیر این اداره کل را تشکیل می‌دهند.

ارزیابی شما از روند ارائه خدمات غیرحضوری در شعب این اداره کل چیست؟

هم‌اکنون بیش از ۵۱ نوع خدمت غیرحضوری در شعب اداره ‌کل تأمین‌اجتماعی استان سمنان به جمعیت تحت‌پوشش ارائه می‌شود. ارائه این خدمات، کاهش حضور مراجعین و جلوگیری از صرف هزینه توسط مردم را به دنبال دارد.

چه خدماتی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در بخش تعهدات حوزه‌های مختلف به ذی‌نفعان ارائه می‌شود؟ چه میزان از این خدمات غیرحضوری است؟

در بخش کارفرمایان، اعتراض به بدهی، درخواست تقسیط، ارسال لیست، ارائه مبانی محاسباتی ماده (۳۸) دریافت مفاصاحساب، ابلاغ احکام مطالباتی و برخی خدمات دیگر به جامعه کارفرمایی استان ارائه می‌شود. بخشی از خدمات و تعهدات کوتاه‌مدت تأمین‌اجتماعی استان سمنان نیز، صدور گواهی کسر اقساط مستمری‌بگیران، درخواست بازنشستگی، فیش حقوقی، حکم و استعلام وضعیت مستمری‌بگیران، درخواست برقراری بازماندگان، اعلام شماره حساب، درخواست بیمه اختیاری، مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار و دانشجویان، تکمیل سوابق کسری از ماه، درخواست محاسبه خدمت سربازی، مشاهده سوابق بیمه‌ای، خدمات درمانی (استحقاق درمان)، نام‌نویسی افراد تبعی، پرداخت حق بیمه، ازدواج، کمک‌هزینه کفن‌ودفن، کمک‌هزینه پروتز و اروتز و درخواست‌ها برای دریافت مقرری بیمه بیکاری را شامل می‌شوند. بر اساس جدیدترین آمارها تا پایان شهریورماه سال‌ جاری ۳هزار و ۳۷ فقره اسناد مربوط به پرداخت کمک‌هزینه ازدواج در اداره ‌کل تأمین‌اجتماعی به ثبت رسیده؛ از این تعداد ۲هزار و ۹۴۴ مورد (معادل ۹۷درصد) به‌صورت غیرحضوری به افراد و متقاضیان این نوع تعهد پرداخت شده است. در بخش پرداخت کمک‌هزینه کفن‌ودفن هزار و ۹۶۰ نفر از افراد متقاضی از این خدمت برخوردار شدند. در این حوزه هزار و ۶۵۱ مورد (معادل ۷۶ درصد) خدمات غیرحضوری به متقاضیان ارائه شد. همچنین در مدت اشاره شده هزینه پروتز و اروتز برای ۳۵هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شد که ۲۳هزار و ۶۷۳ نفر (معادل ۶۷ درصد) این نوع خدمت را الکترونیکی دریافت کردند. در بخش درخواست‌های بیمه بیکاری نیز ۶ هزار و ۹۸۷ مورد خدمت درخواستی به افراد متقاضی ارائه شد که در این بخش ۵هزار و ۳۳۷ مورد در قالب (بیش از ۷۶ درصد)، مشمول دریافت خدمات غیرحضوری شدند.

اداره کل تأمین‌اجتماعی استان سمنان چه اقداماتی در راستای اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در دستور کار داشته است‌؟ تاکنون در قالب این نوع بیمه چه تعداد تحت‌پوشش قرار گرفته‌اند؟

در اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، با مراجعه به مراکز دانشگاهی و حضور در دانشگاه‌ها، فراهم کردن بازدیدهای دانش‌آموزی، برگزاری کلاس‌های آموزشی، برپایی میزخدمت در مناسبت‌های مختلف، انجام مصاحبه در صداوسیما، ارتباط با شرکای اجتماعی، گسترش خدمات الکترونیک در سطح کلان و گردهمایی گروه‌های مختلف اجتماعی به تبیین خدمات سازمان پرداخته‌ایم و برای ترغیب هرچه بیشتر افراد فاقد پوشش بیمه‌ای به عقد قرارداد اقدامات لازم انجام شده است.

مهم‌ترین چالش حوزه بیمه‌ای در این اداره کل را تشریح کنید؟ چه برنامه‌ای برای حل این مشکلات در راستای اجرایی شدن تعهدات سازمانی دارید؟

در حال حاضر بازرسی از دفاتر قانونی، مهم‌ترین چالش حوزه بیمه‌ای استان سمنان به‌شمار می‌رود که با محدودیت درباره کارپذیران و مقاومت کارفرمایان و اتاق صنعت و معدن و تجارت همراه است. با تعیین نحوه عمل و امتیازات قانونی برای حل این مسئله تلاش می‌کنیم. همچنین طلاق‌های صوری، کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش تعداد بازنشستگان نسبت به بیمه‌شدگان از چالش‌های حوزه بیمه‌ای در اداره ‌کل تأمین‌اجتماعی استان سمنان محسوب می‌شوند. بازدید و بازرسی تحقیقی در ارتباط با طلاق‌های سوری، توجه به بازنشستگی پیش‌ازموعد، کاهش میانگین سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی، تأثیرگذاری وضعیت اقتصادی در عدم جذب بیمه‌شده جدید، عدم پذیرش شغل‌های پیشنهادی و تمایل به انجام کار در مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، در قالب بخشی دیگر از مهمترین موارد چالشی دسته‌بندی می‌شوند.

ارتباط بهتر با شرکای اجتماعی یکی از رویکردهای اصلی سازمان به‌شمار می‌رود. اداره کل تأمین‌اجتماعی سمنان در این زمینه چه چالش‌هایی دارد و چگونه به حل این مشکلات می‌پردازد؟

وجود برخی تفکرات که صرفاً سازمان تأمین‌اجتماعی را مجموعه‌ای برای دریافت حداکثری منابع می‌دانند، زمینه را جهت شکل‌گیری نگاه غیرمنطقی جهت سوءاستفاده از خدمات فراهم می‌کند. در این شرایط، آگاه‌سازی جامعه مخاطبان و ذی‌نفعان تأمین‌اجتماعی نسبت به قوانین و مقررات و کارکرد این سازمان از طریق رسانه‌های مختلف ضروری به‌ نظر می‌رسد.

گفتگو: آرتان بهاروند

کد خبر: 68124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 11 =