حمایت تأمین‌اجتماعی از تولید با طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای

فعالان عرصه کسب‌وکار، کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی و تولیدکنندگان به‌عنوان بازیگران اصلی فضای اشتغال و اقتصاد، تکلیف قانونی برای پرداخت حق‌بیمه جامعه کارگری را به سازمان تأمین‌اجتماعی دارند، اما از ادوار گذشته تاکنون بخشی از حق‌بیمه‌ها با تأخیر پرداخت شده که مشمول جرائم بیمه‌ای می‌شود. به واسطه تأخیر پیش آمده در پرداخت سهم حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی توسط برخی کارفرمایان که دلایل مختلف به‌ویژه چالش‌های اقتصادی چرخه تولید را می‌توان در شکل‌گیری آن مؤثر دانست، مشکلاتی برای کارفرمایان و سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد می‌شود.

براساس آخرین آمارها در حال حاضر مطالبات حدود ۹۳هزار میلیارد تومانی تأمین‌اجتماعی از جامعه کارفرمایی ناشی از تأخیر در پرداخت حق‌بیمه ثبت شده است. در همین راستا این نهاد بیمه‌گر از چندین سال گذشته تاکنون طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای را برای بخشوده شدن جرائم این فعالان عرصه اقتصاد و تولید اجرایی کرده است.

اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان نفع دوسویه برای سازمان تأمین‌اجتماعی جهت تأمین بخشی از حق‌بیمه‌های وصول نشده و از طرفی کمک به عرصه کار و تولید در حوزه کارفرمایی و گره‌گشایی از مشکلات تولید را به دنبال دارد. در واقع اجرای این طرح یاریگر فضای کسب‌وکار و جامعه کارگری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به‌شمار می‌رود.

بخشودگی جرائم بیمه‌ای در دوره‌های متوالی با تصویب هیأت دولت توسط سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است. در سال ۱۴۰۲ نیز تأمین‌اجتماعی در راستای عمل به شعار سال مبنی بر«مهار تورم و رشد تولید» برای حمایت از عرصه کار و تولید این طرح را عملیاتی کرد.

اهداف اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای

کمک به رشد تولید، جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها به دلیل بدهی، رونق بخش‌های اقتصادی و تولیدی، افزایش اعتماد جامعه کارفرمایی به سازمان تأمین‌اجتماعی و وصول بخشی از بدهی کارفرمایان با طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای از اهداف اصلی اجرای این طرح است. منفعت چندجانبه این طرح منجر به اجرای طرح در چندین سال گذشته شده تا علاوه بر کمک به پرداخت بدهی کارفرمایان، زمینه فعالیت دوباره برخی از کارگران در حوزه تولید فراهم شود.

همچنین توسعه اشتغال، رشد فعالیت‌های اقتصادی برای جامعه کارگری و کارفرمایی، جلوگیری از بیکاری کارگران در کارگاه‌های بدهکار و ازسرگیری فعالیت برخی کارگاه‌ها با بخشوده شدن جرائم بیمه‌ای را می‌توان از دیگر مزایای این طرح دانست.

کارفرمایان در قالب طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای با تقسیط بدهی و بخشودگی بخشی از جرائم مربوط به حق‌بیمه، شرایط تسهیل فرایندهای کسب‌وکار را تجربه می‌کنند. این در حالی است که پرداخت به‌موقع سهم حق‌بیمه توسط کارفرمایان، نه‌تنها منجر به ایجاد بدهی برای کارگاه‌های تولیدی نخواهد شد، بلکه این وضعیت سازمان تأمین‌اجتماعی را در راستای ارائه بهتر خدمات یاری خواهد کرد.

اولویت تأمین‌اجتماعی، حمایت از کار و تولید

راهبرد و اولویت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی با اجرای طرح‌های اشاره شده حمایت از عرصه کار و تولید، جامعه کارگری و کارفرمایی هدف‌گذاری شده است.

تأمین‌اجتماعی در حال حاضر به ۱۵میلیون و ۷۰۰هزار بیمه شده اصلی بیمه‌پرداز و بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار کارفرما و کارگاه فعال خدمات گسترده‌ای در بخش‌های سه‌گانه بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی ارائه می‌دهد. به واسطه ارتباط چندوجهی تأمین‌اجتماعی و فعالان حوزه کار و تولید، حمایت از عرصه کسب‌وکار و رونق تولید نیز یکی از سیاست‌های اساسی این سازمان برای کمک به فعالیت‌های مولد در جامعه است.

کارفرمایان نیز با پرداخت به‌هنگام حق‌بیمه کارگران و حوزه کارفرمایی به سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌طور مستقیم تسهیل‌گر ارائه خدمات به ۴۷میلیون نفر از افراد تحت‌پوشش در قالب ۵۳درصد جمعیت کشور خواهند بود. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت تعامل چندجانبه تأمین‌اجتماعی، کارفرمایان و دیگر شرکای اجتماعی برای اجرای تعهدات این نهاد بیمه‌گر و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است.

ارائه ۷۰ درصد خدمات تأمین‌اجتماعی به کارگران

از آنجا که بخش اعظمی از کارگران و جامعه کارگری خدمات خود را از سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش‌های مختلف بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی دریافت می‌کنند، این نهاد بیمه‌گر در حال حاضر ۷۰درصد خدمات خود را به جامعه کارگری، فعالان عرصه کار و تولید ارائه می‌دهد. بنابراین پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌ها از سوی کارفرمایان امکان ارائه خدمت به همه گروه‌های تحت‌پوشش را به دنبال خواهد داشت.

ارائه خدمت به همه این گروه‌ها نیازمند تأمین منابع پایدار از محل وصول حق‌بیمه‌های حوزه کارگری و کارفرمایی است تا تأمین‌اجتماعی هم به تعهدات سنگین (بالغ بر ۴۳ هزار میلیارد تومان ماهانه) در قبال همه بیمه‌شدگان و شرکای اجتماعی عمل کند.

بخشوده شدن جرائم بیمه‌ای ۲۶ هزار کارگاه

اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای در سال ۱۴۰۲ منافع مالی و تسهیل‌گری چرخه تولید را برای جامعه کارگری و کارفرمایی به دنبال داشت. در همین راستا طرح یادشده از اول خرداد تا پایان مردادماه امسال به مدت سه ماه برای بهره‌مندی کارفرمایان بدهکار و در راستای حمایت از جامعه کارگری و با تصویب هیأت دولت اجرایی شد. تأمین‌اجتماعی در سال‌ جاری نیز با عمل به قانون مصوب در بخشودگی جرائم بیمه‌ای، نقش حمایتی خود را از این فعالیت‌های مهم جامعه کارفرمایی و کارگری به نمایش گذاشت.

با توجه به اینکه جرائم پرداختی از سوی کارفرمایان دوباره به چرخه تولید برگشت داده می‌شود، این موضوع به رونق فعالیت‌های اقتصادی، توسعه عرصه کارگاه‌های تولیدی، رشد تولید، حمایت از جامعه کارگری و گسترش عرصه رقابتی در میان کارگاه‌های فعال و حتی کارفرمایان کمک خواهد کرد.

براساس آخرین داده‌های آماری سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌ جاری ۲۶هزار کارگاه از خدمات و شرایط تعدیلی حوزه بخشودگی جرائم در فرصت تعیین شده استفاده کردند که بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان در این بخش به‌عنوان تقسیط بدهی کارگاه‌ها و کارفرمایان بدهکار در کشور در نظر گرفته شد.

سازمان تأمین‌اجتماعی در حال حاضر با وجود تعامل مناسب با حوزه کارفرمایی در راستای وصول حق‌بیمه جاری و بخشودگی جرائم مربوطه معوق، همچنان ۹۳هزار میلیارد تومان از حوزه کارفرمایی مطالبه دارد. در صورت وصول این مطالبات انباشته شده، توسعه خدمات گسترده به جامعه هدف محقق می‌شود.

بنابراین اگر فعالان حوزه تولید و اقتصاد بتوانند با حفظ شرایط اشتغال و توسعه کسب‌وکار، حق‌بیمه‌های عقب‌افتاده خود را در موعد مقرر پرداخت کنند از خدمات بهتر و مطلوب‌تر تأمین‌اجتماعی برخوردار خواهند شد. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این شرایط همچنان به عنوان حامی حوزه کارفرمایی برنامه‌های خود را برای کمک به رشد و رونق تولید اجرایی خواهد کرد.

کد خبر: 69157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 13 =