گزینه وزارت

  • وزارت کار به چه کسی می‌رسد؟

    وزارت کار به چه کسی می‌رسد؟

    از آنجایی که هنوز هیچ گزینه رسمی ای به عنوان وزیر پیشنهادی کار از طرف رئیس جمهور به مجلس معرفی نشده است، برخی رسانه ها و مراجع غیر مربوط به گمانه زنی درباره وزیر پیشنهادی کار روی آورده اند.