تأمین منابع بزرگترین سازمان بیمه‌گر با همکاری شرکای اجتماعی

دریافت حق بیمه از کارفرمایان و بیمه‌شدگان اصلی به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده به گونه‌ای که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع تأمین اجتماعی از طریق حق بیمه تأمین می‌شود.

به گزارش آتیه آنلاین، اجرای تعهدات شرکای اجتماعی و بیمه‌شدگان در راستای دریافت به موقع حق بیمه به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی است که در عمل کردن تأمین اجتماعی به تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نقش موثری دارد.

سازمان تأمین اجتماعی به طور یقین برای پایداری و ماندگاری نیازمند همکاری شرکای اجتماعی است تا از طریق اقدامات شرکای خود شامل کارفرمایان، دولت و کارگران به موقع حق بیمه مربوط به بیمه‌شدگان را دریافت کرده و تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت را در زمان خود اجرایی کند.

سازمان تأمین اجتماعی نیز با دریافت و جمع‌آوری این منابع از محل وصول حق بیمه در هزینه‌کرد مصارف خود و عمل به تعهدات جاری بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی در ارائه خدمات به نیمی از جمعیت کشور به موقع عمل خواهد کرد.

اکنون وصول حق بیمه از بیمه‌شدگان و افراد بیمه‌شده اصلی در بخش بیمه اجباری، اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد مهمترین منبع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده که پرداخت به موقع حق بیمه‌ها به طور قطع تأمین اجتماعی را در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود یاری خواهد کرد.

تأمین حق بیمه با همکاری کارفرمایان و بیمه‌شدگان

اکنون سازمان تأمین اجتماعی بخشی از منابع خود را از محل پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شدگان با حدود ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر وصول کرده و کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی معتقدند با افزایش بیمه‌شدگان سازمان بیمه‌ای تأمین اجتماعی گسترش خدمات بیمه‌ای محقق خواهد شد.

بخشی دیگری از منابع سازمان تأمین اجتماعی از طریق بیمه‌پردازی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه و پوشش حدود ۸۰۰ هزار بیمه شده از جامعه کارگران ساختمانی تأمین می‌شود.

یکی از اقدامات مهم سازمان تأمین اجتماعی تسهیل خدمات برای بیمه‌پردازی افراد بیمه شده و کارگاه‌های فعال در کشور بوده تا از این طریق ضمن تسهیل شرایط بیمه‌پردازی برای کارگاه‌ها، توسعه بیمه‌پردازی و رشد منابع مالی سازمان را به همراه داشته باشد.

رشد وصول حق بیمه تأمین‌اجتماعی

طبق آمارهای سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش وصول حق بیمه، میزان درآمد حاصل از وصول حق بیمه از بیمه‌شدگان و کارفرمایان در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد و این به معنای سیر افزایشی منابع سازمان تأمین‌اجتماعی از محل وصول حق بیمه به عنوان اصلی‌ترین پایگاه تأمین منابع این سازمان است.

البته سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش منابع درآمدی تأمین‌اجتماعی هم به بخش وصول مطالبات توجه ویژه داشته و هم اینکه دنبال افزایش تعداد بیمه‌شدگان و گسترش چتر بیمه‌ای خود برای همه افراد فاقد بیمه است.

اکنون نیز با اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی و پوشش بیمه‌ای زنان خانه‌دار، دانشجویان، امدادگران و دیگر افراد فاقد بیمه به دنبال افزایش منابع پایدار خود برای ارائه خدمات هجده گانه به افراد تحت پوشش است.

براساس داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون نفر از طریق اجرای برنامه‌های مهم سازمان در راستای گسترش چتر بیمه‌ای از خدمات است سازمان بهره‌مند شده که امسال نیز هدف‌گذاری بر پوشش بیمه‌ای یک میلیون نفر دیگر است.

تحقق دوبرابری اهداف بیمه فراگیر خانواده ایرانی در سال ۱۴۰۰ در راستای تعمیم پوشش بیمه‌ای و کمک به تأمین منابع سازمان و افزایش مهلت پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان اختیاری نیز سهم دیگری از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی از زمان تصدی دولت سیزدهم و حضور تیم جدید مدیریتی است.

همچنین طرح تحولی افزایش منابع درآمدی سازمان تأمین‌اجتماعی از محل وصول مطالبات معوق نیز در دستور کار این سازمان بوده که در این زمینه هم موفقیت‌هایی داشته که مهمترین آن رشد ۱۵ درصدی مازاد وصولی بوده است.

تامین ۸۶ درصد منابع تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه

کارشناس بیمه‌های اجتماعی تصریح کرد: با ایجاد اشتغال گسترده امکان ارتقاء و افزایش منابع سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد به گونه‌ای که بیش از ۸۶ درصد منابع این نهاد بیمه‌ای بزرگ از محل دریافت حق بیمه جاری بیمه‌شدگان تأمین می‌شود.

علی جهانی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: بین افزایش کمی شاغلان و بیمه‌شدگان و منابع سازمان تأمین اجتماعی رابطه جدی وجود دارد و از دریچه‌ای کنترل جدی برقراری مستمری‌ها و نظارت جدی و جلوگیری از انحراف در این حوزه، تیم مدیریتی سازمان دارای برنامه‌های جدی است.

جهانی ادامه داد: این برنامه‌ها در واقع ماندگاری و استمرار حیات معنی‌دار سازمان تأمین اجتماعی را به دنبال داشته و در واقع تحول و توسعه سازمانی را موجب خواهد شد.

وی ادامه داد: ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری معنی‌دار، بلندمدت، کارآمد و پاسخگو با رعایت شاخص‌های اقتصاد خرد و کلان در سازمان تأمین اجتماعی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی با بیان اینکه در واقع تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی با ایجاد و جذب سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود، اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته به دلیل ضعف در مدیریت منابع و مصارف شاهد افزایش بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی بودیم.

وی خاطرنشان کرد: البته معتقدیم که امروز حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی تأمین اجتماعی تکلیف جدی در راستای ارتقاء و حفظ منابع این سازمان دارد.

جلوگیری از افزایش بدهی‌ها در راستای مدیریت منابع و مصارف

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی بیان داشت: بدون شک یکی از سرفصل‌های استمرار حیات سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری از افزایش بدهی‌ها برای بهره‌مندی از تمرکز بر مدیریت منابع و مصارف سازمانی است.

وی خاطرنشان کرد: هدفمندی و کنترل، جلوگیری از انحرافات و البته توجه به قانونمندی مصارف در این سازمان بیمه‌ای و شناسایی و افزایش منابع جدید در حوزه مدیریت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بسیار مهم است.

جهانی اضافه کرد: منابع جدید با واقعی‌سازی دستمزدها، ورود بیمه‌شدگان جدید، شناسایی فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی سازمان تحقق می‌یابد.

پایداری تأمین اجتماعی حفظ رضایتمندی جامعه

کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی گفت: تکلیف همه‌جانبه ملی، دینی و انسانی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی به دلیل پوشش بسیار گسترده جمعیتی وجود دارد که در همه ابعاد حاکمیتی، دولتی و اجتماعی باید به دنبال حفظ آن باشد.

وی معتقد است: حفظ سازمان تأمین اجتماعی در واقع حفظ رضایتمندی بخش قابل توجهی از جامعه بوده و تأمین امنیت، ارتقاء و ایجاد تحول در حوزه رفاه بسیاری از اقشار تحت پوشش را نیز شامل خواهد شد.

جهانی افزود: سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، متناسب با شرایط روز و پاسخگوی نیازهای سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارتقاء منابع سازمانی و ایجاد رابطه دقیق بین سود و سرمایه از ضروریات بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور در حوزه بیمه‌های اجتماعی است.

وی بیان داشت: برنامه‌ریزی جدی در حوزه منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیز در حوزه مسائل بخش بیمه‌ای این سازمان به عنوان یکی از اساسی‌ترین ملزومات سازمانی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در بسیاری از مواقع منابع سازمان تأمین اجتماعی متاثر از تصمیم‌گیری‌های سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بوده و در واقع هدفمندسازی و کنترل مصارف در برخی اوقات ایجاد و تقویت رابطه بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موجب شده و در بسیاری شرایط این تعامل با دیگر نهادهای مرتبط در حوزه تصمیم‌سازی‌ها است.

در بخش بیمه‌ای تأمین اجتماعی افراد بیمه‌شده با پرداخت حق بیمه به سازمان بخش اعظمی از منابع سازمان را تشکیل می‌دهند که براساس جدیدترین داده‌های آماری جمعیتی پوشش بیمه در تأمین‌اجتماعی، تعداد افراد تحت پوشش این سازمان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۵ میلیون نفر رسیده که حدود ۵۳.۳ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود.

تحت پوشش داشتن ۵۳ درصد جمعیت کشور بدون استفاده از بودجه و منابع دولتی خدمت بزرگی است که تأمین اجتماعی اکنون ۴۵ میلیون نفر را با استفاده از منابع داخلی حاصل از وصول حق بیمه و تامین بخشی از منابع از سهم حوزه سرمایه‌گذاری به عهده دارد.

البته این ارائه خدمات ۱۸ گانه تأمین اجتماعی به بیش از نیمی از جمعیت کشور زمانی موفق‌تر عمل خواهد کرد که شرکای اجتماعی سازمان نیز در عمل به تعهدات خود در پرداخت حق بیمه به خوبی ایقای نقش کنن

کد خبر: 54011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 3 =