خطر وقوع زلزله اجتماعی با  عادی‌سازی مسئله کودکان‌کار

امروز ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این مناسبت با هدف تقویت جنبش جهانی بر ضد کار کودکان در سراسر دنیا برگزار می‌شود. اما متاسفانه مســئله کار کودکان در برخی از کشورها به موضوعی عادی تبدیل شده است و مسئولان نه به صورت بنیادین که به صورت مناسبتی با موضوع کار کودکان مواجه می‌شوند.

یکی از مکانیسم‌های دفاعی در برابر معضلات اجتماعی در برخی جوامع، عادی‌سازی مشکل است. این راهکار به انس‌گرفتن جامعه بــه فاجعــه و بالا رفتن روزافــزون آســتانه حساسـیت عمومـی منجر می‌شود که در نهایت پیامـدی جز انباشـتگی حجـم بالایی از مشـکلات و مسـائل ندارد.

واقعیت این است اگرچه عادی‌شدن و فراموشی مسائل اجتماعی بـه شـکلی عمیــق و مداوم، زندگــی بخشــی از آســیب‌پذیرترین شـهروندان را در هـم پیچیـده اما در این میان وضعیت کودکان کار بغرنج‌تر است. چرا که طرد و حـذف آنها همانند کارشان در حال تبدیل‌شدن به یک رویه عادی و همیشگی است.

پیامد کار کودک ابعــاد متعدد انســانی، اخلاقـی، اجتماعــی و اقتصــادی دارد. مطالعـات مختلـف در سـال‌های گذشـته نیز نشـان می‌دهد کــه وضعیــت سـلامت کــودکان کار در ابعاد جسـمی، روانـی و اجتماعـی بـه طـور فاحشـی در سطح نازل‌تری از همســالان آنهاســت. همچنین از سوی دیگر بیماری‌هــای واگیــر، غیرواگیــر و مشــکلات عاطفــی سلامتی آنها را تهدیـد می‌کنـد. علاوه بر این آنها با مشکل سـوءتغذیه هم در جـدال هسـتند چنانکـه نتایج یک مطالعـه نشان داده کـه کودکان کار ۵۰ درصـد بیشـتر از کـودکان عـادی از سـوءتغذیه رنـج می‌برنـد و کوتاهــی قدشــان نیز ۱۰ درصــد بیشــتر اســت.

در سـال‌های آغازیـن زندگی سـلامت روانــی اغلـب کــودکان کار آسـیب جـدی دیده و اعتمـاد بـه نفس‌ آنها پاییـن و سـطوح متفاوتـی از اضطـراب را تجربــه می‌کننــد. متأسفانه خشــونت فیزیکــی بــه عنــوان تلخ‌تریــن تجربــه کودکــی، تجربــه مشــترک بســیاری از آنهاسـت.

اگرچـه مسـأله کـودکان کار محصـول ســاختار اقتصــادی و سیاسـی معیـوب و مناســبات نــابرابــر اجتماعــی یـک جامعـه اسـت، امـا حل ایـن پدیده دردآور را نمی‌تـوان تـا زمـان بهبـود سـاختارهای کلان بـه تعویـق انداخـت. تاکنـون نـوع مواجهـه رسـمی با مسـئله کـودکان‌کار، اغلب در سطح برخوردهای پلیسی، ساماندهی‌ دوره‌ای و همــدردی ترحم‌آمیــز بــدون وجــود اراده‌ای مســئولانه بــرای حــل ایــن مشکل بوده است.

اقدام عاجل در سطح کلان در راستای حل این مسأله ضرورتی انکارناپذیر است چرا که عادی‌شــدن رونــد اضافه‌شــدن ســالانه کــودکان کار و دســت روی دســت گذاشــتن در مقابــل آن، در واقــع نادیــده گرفتــن دلالت‌هــای معنایــی دیگــر ایـن مسـئله است. عادی‌سازی کار کودکان می‌تواند در محرومیـت هزاران کـودک از تحصیــل، تهدید سـلامتی بی‌شماری از کــودکان، افزایـش معنـادار احتمـال سوءاسـتفاده جنسـی از آنها مؤثر باشد. بنابراین هرچه زمان بیشتری به عادی‌سازی و فراموشی سپری شود در نهایـت با تعمیـق، ســربرآوردن ابعــاد جدی‌تــر و جدیدتــر مســائل از جمله کودکان کار، بیم وقوع زلزله مهیبی از آسیب‌های متعدد در کشور را دو چندان خواهد کرد.

کد خبر: 71299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 6 =