مهین داوری دانش‌آموخته رشته روزنامه نگاری از دانشگاه تهران و خبرنگار حوزه بهزیستی، امداد، هلال احمر و شهری است. اولین تجربه فعالیت مطبوعاتی وی به سال 1376 برمی گردد. از سال 1394 تاکنون نیز به عنوان خبرنگار حوزه آسیب‌های اجتماعی و شهری در نشریه آتیه نو و رسانه برخط آتیه‌آنلاین به فعالیت مستمر رسانه‌ای خود ادامه می‌دهد. تعداد خبر 3869