انجام معاینات مجدد بدو استخدام در صورت تغییر شغل

سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور با جامعه عظیمی‌ از مخاطبان در ارتباط است که غالباً با قواعد و قوانین این سازمان بزرگ آشنایی کافی ندارند. در این مطلبق تلاش‌ داریم با بهره‌گیری از تجربیات کارشناسان، شرکای اجتماعی را با ظرایف قانونی این حوزه آشنا کنیم.

موضوعاتی که در این شماره به بررسی آن‌ها می‌پردازیم عبارت‌اند از:

- شمول معافیت سهم کارفرما در کارگاه‌های پرورش گل

- نحوه بازرسی از سرایداران مجتمع‌های مسکونی

- شمول قانون تأمین‌اجتماعی بر کارگران اعزامی ‌به خارج

- انتقال سابقه تأمین‌اجتماعی به صندوق استخدام کشوری

***

کارفرمای یک کارگاه تولیدی هستم. معاینات بدو استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین‌اجتماعی) کارگر گارگاه را انجام داده و نتیجه آن را تحویل شعبه تأمین‌اجتماعی داده‌ام، اما اخیراً طبق اعلام شعبه چون شغل بیمه‌شده در لیست ارسالی تغییر پیدا کرده باید بیمه‌شده مجدداً مورد معاینه قرار گیرد. آیا این اقدام شعبه وفق مقررات است؟

بله، در صورتی که طبق ماده (۹۰) قانون تأمین‌اجتماعی معاینات بدو استخدام (طب‌کار) بیمه‌شده انجام بگیرد و نتیجه معاینات توسط کارفرما تحویل شعبه شود، چنانچه در لیست ارسالی حق‌بیمه، شعبه تأمین‌اجتماعی تشخیص دهد که شغل بیمه‌شده تغییر پیدا کرده (در صورتی که از تاریخ انجام اولین معاینات بدو استخدام بیمه‌شده بیش از یک سال سپری نشده باشد) لازم است بدون تکرار آزمایشات مربوطه، صرفاً شغل مندرج در لیست ارسالی کارفرما مورد تأیید مجدد مراکز معاینه سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گیرد.

جواز کسب مغازه لوازم‌التحریر فروشی‌ام به نام همسرم است. چون در مغازه فروشنده هستم، آیا همسرم به عنوان کارفرما مجاز است نسبت به پرداخت حق‌بیمه ماهانه من اقدام کند؟

اگر اشتغال و رابطه مزدبگیری بین شما (به عنوان بیمه‌شده) و همسرتان (به عنوان کارفرما) توسط بازرس تأمین‌اجتماعی تأیید شود، پس از تشکیل پرونده مطالباتی در شعبه تأمین‌اجتماعی و اخذ کد کارگاهی، کارفرما (همسرتان) می‌تواند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه شما اقدام کند. ضمناً فروشگاه‌های لوازم‌التحریر دارای دستمزد مقطوع هستند. دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه فروشنده در سال ۱۴۰۳ در شهرهای کمتر از ۵۰۰‌هزار نفرجمعیت با ۲۵/۱برابر حداقل دستمزد و معادل ۲ میلیون و ۹۸۶‌هزارریال و در شهرهای بیش از ۵۰۰‌هزار نفر جمعیت با ۳۵/۱ برابر حداقل دستمزد و معادل ۳ میلیون و ۲۲۵‌هزار ریال به‌علاوه سایر مزایای ماهانه مشمول کسر حق‌بیمه است.

مالک مزرعه پرورش گیاهان دارویی هستم و سه نفر کارگر دارم؛ آیا کارگران شاغل در این شغل مشمول بیمه تأمین‌اجتماعی هستند؟

بله، کارگاه‌های پرورش گل و گیاهان دارویی، زینتی، غیرزینتی و قارچ‌های خوراکی مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند. همچنین مزارع تا پنج نفر کارگر امکان استفاده از معافیت ۲۰‌درصد حق‌بیمه سهم کارفرما را دارند.

کارگاه بافندگی‌ام مبلغی بدهی قطعی داشت که نسبت به پرداخت آن اقدام کرده‌ام. اخیراً شعبه تأمین‌اجتماعی صورتحساب جدیدی مربوط به همان دوره به من ابلاغ کرده است. در مراجعه حضوری به شعبه مربوطه، کارشناس پرونده اعلام کرد که در رابطه با شکایت یکی از کارگران به اداره کار (موضوع ماده ۱۴۸) چون به استناد رأی صادره توسط هیأت حل اختلاف اداره کار، مبلغ بدهی قطعی پرداخت شده قبلی کمتر از میزان قانونی آن بوده، لذا مابه‌التفاوت بدهی به من ابلاغ شده است. آیا بعد از وصول بدهی قطعی، سازمان تأمین‌اجتماعی مجاز است مجدداً مابه‌التفاوت آن را اعلام بدهی کند؟

بله، طبق ماده (۱۷) الحاقی به آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی، چنانچه پس از قطعیت یک دوره بدهی، به استناد آرای محاکم قضایی (و یا شبه‌قضایی) در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار یا دیوان عدالت اداری و سایر مدارک ثبت شده، احراز شود که محاسبه بدهی قطعی شده قبلی کمتر از میزان واقعی و قانونی آن بوده -در راستای عدم تضییع حقوق قانونی بیمه‌شدگان و یا حقوق قانونی سازمان- شعبه تأمین‌اجتماعی با ارائه گزارش جامع کارشناسی به اداره کل استان مربوطه و اخذ مجوز لازم نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت بدهی قطعی شده اقدام کرده و به عنوان بدهی برآوردی به کارفرما ابلاغ می‌کند. البته مثل سایر بدهی‌های برآوردی اعتراض کارفرما در مهلت مقرر جهت طرح در هیأت تشخیص مطالبات بدوی و یا حسب مورد در هیأت تجدید نظر سازمان تأمین‌اجتماعی محفوظ است.

شعبه تأمین‌اجتماعی در ارتباط با اخذ مفاصاحساب جهت یک فقره قرارداد منعقده قبلی، از شرکت پیمانکاری ما تعهد اخذ کرده بود تا بعداً از دفاتر قانونی شرکت بازرسی به عمل آید. پیرو تعهد کتبی اخذ شده، اخیراً از دفاتر قانونی شرکت در طول دو هفته حسابرسی شده و متعاقباً شعبه تأمین‌اجتماعی حق‌بیمه نتیجه بازرسی را به شرکت ابلاغ کرده است. جهت اطلاع از نحوه محاسبه حق‌بیمه، نسخه‌ای از صورت محاسبات بدهی را از کارشناس مربوطه گرفتیم. مشخص شد که حسابرس در قسمتی از گزارش خود به سه نفر شاغل در شرکت با ذکر مشخصات کامل اشاره کرده که از شرکت دستمزد دریافت کرده‌اند و برای آن‌ها حق‌بیمه پرداخت نشده است. نام‌بردگان از بازنشستگان نیروهای مسلح بوده که مشمول کسر حق‌بیمه نیستند. همچنین در قسمت دیگر حسابرسی، بیان شده که بعضی اسناد حسابداری به‌رغم شرح سند، فاقد ضمائم بوده و شرکت ضمائم مربوطه را به حسابرس ارائه نکرده است. در حالی‌که شرکت بعد از اتمام حسابرسی و تنظیم گزارش مربوطه، ضمائم مورد اشاره را به حسابرس داده، اما حسابرس از تحویل آن جهت ضمیمه کردن گزارش حسابرسی خودداری کرده است. راهکار چیست؟

صورتحساب‌هایی که طبق محاسبات حق‌بیمه به استناد بازرسی از دفاتر قانونی شرکت به کارفرما ابلاغ می‌شود، بدهی برآوردی محسوب می‌شود. کارفرما در مهلت قانونی حق اعتراض دارد تا موضوع در هیأت‌های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا چنانچه شرکت به بدهی ابلاغ شده در مهلت قانونی اعتراض کند می‌تواند در جلسه هیأت تشخیص مطالبات بدوی، احکام بازنشستگی شاغلین بازنشسته را به هیأت ارائه کند تا در صورت تأیید از میزان بدهی کسر شود. ضمناً طبق دستورالعمل صادره توسط تأمین‌اجتماعی، هنگام حسابرسی از دفاتر قانونی در مواردی که اسناد حسابداری به‌رغم شرح سند فاقد ضمائم است، حسابرس وظیفه دارد مراتب را کتباًٌ به کارفرما یا نماینده او اعلام کند. چنانچه حداکثر تا پایان زمان انجام حسابرسی و بعد از تکمیل و ثبت گزارش حسابرسی، مستندات مربوطه ارائه نشود، کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ صورتحساب بدهی ناشی از حسابرسی، در صورت اعتراض به بدهی این مدارک را نیز جهت تصمیم‌گیری به هیأت تشخیص مطالبات تسلیم کند.

چندماه است سرایدار یک مجتمع مسکونی هستم و از هیأت‌مدیره مجتمع حقوق ماهانه دریافت می‌کنم، اما بیمه تأمین‌اجتماعی نیستم. آیا امکان دارد از محل کار من بازرسی به عمل آید؟

با توجه به اینکه بازرسی از منازل مسکونی امکان‌پذیر نیست، اما درخصوص ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی که نگهبان و سرایدار مقیم دارند، به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها در صورت درخواست مدیر یا مدیران ساختمان و با اخذ تعهد کتبی از آن‌ها مبنی بر اجازه ورود و انجام بازرسی از محل مجتمع، هیأت‌مدیره ساختمان می‌تواند پس از انجام بازرسی ضمن اخذ کد کارگاهی از شعبه مربوطه، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه نگهبان یا سرایدار اقدام کند.

یکی از مهندسان ساختمان هستم که قرار است در رابطه با صدور خدمات فنی و مهندسی، از طرف پیمانکار جهت ساخت مسکن در یکی از کشورهای منطقه غرب آسیا به آن کشور اعزام شوم. آیا این قبیل نیروهای اعزامی ‌به خارج از کشور در مدت اشتغال، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند؟

بله، در مورد افرادی که در قالب قراردادهای پیمانکاری منعقد شده در ارتباط با صدور خدمات فنی، مهندسی جهت ارائه خدمات از قبیل طراحی، مدیریت، تدارک، طراحی و ساخت توسط شرکت‌های ایرانی به متقاضیان خارج از کشور، اعزام می‌شوند، کارفرما (پیمانکار) باید با ارائه مدارک و مستندات مربوط به کارکنان مربوطه‌ شامل گواهی‌نامه شغلی صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احکام مأموریت و گواهی‌های خروج از کشور به شعبه تأمین‌اجتماعی واقع در محدوده دفتر مرکزی شرکت و بعد از اخذ کد کارگاهی متصل به شماره پرونده دفتر مرکزی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه آن‌ها اقدام کند.

به علت داشتن بدهی اجرایی و عدم پرداخت آن، مأمور اجرائیات یکی از شعب تأمین‌اجتماعی هفته قبل با مراجعه به محل کارخانه، به‌رغم اصرار من مبنی بر عدم توقیف تولیدات شرکت مقدار قابل‌توجهی از تولیدات کارخانه را بازداشت و در یک اتاق نگهداری و درب آن را پلمپ کرده است. آیا می‌توانم نسبت به بازداشت اموال کارخانه اعتراض کنم؟

قبلاً به استناد ماده (۳۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین‌اجتماعی اگر مدیون موقع عملیات اجرایی و بازداشت اموال در محل حاضر بود حق اعتراض نداشت، اما هیأت عمومی ‌دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ سلب حق اعتراض از مدیون را رد و باطل اعلام کرده است. لذا کارفرمای بدهکار می‌تواند پس از بازداشت اموال اعتراض کتبی خود را تسلیم شعبه مربوطه تأمین‌اجتماعی کند.

در رابطه با بدهی اجرایی شرکت تولید کود شیمیایی غیر از اینکه موجودی شرکت نزد یکی از بانک‌ها توسط اجرائیات تأمین‌اجتماعی توقیف شده، ملک دیگری نیز متعلق به شرکت از طریق اداره ثبت اسناد و املاک با درخواست تأمین‌اجتماعی در بازداشت است. آیا این دو نوع بازداشت اموال فرد مدیون وفق مقررات است؟

بله، در مواردی که مالی از مدیون شناسایی و توقیف شده باشد، بازداشت سایر اموال بدهکار در صورتی که ارزش مال توقیف شده حسب نظر مأمور اجرا متناسب با میزان طلب تأمین‌اجتماعی نباشد، امکان‌پذیر است.

مبلغ ۲ میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ میلیون تومان) بدهی اجرایی دارم. اجرائیات یکی از شعب تأمین‌اجتماعی استان کرمانشاه یک قطعه زمین زراعی من را توقیف و بازداشت کرده، درحالی‌که ارزش ملک توقیفی چند برابر بدهی اجرایی است. آیا این عمل واحد اجرای سازمان تأمین‌اجتماعی قانونی است؟

چنانچه اموال منقول و غیرمنقول بازداشت شده مدیون غیرقابل تجزیه باشد (مثل ملک شما) و مال توقیف شده بیش از میزان بدهی به‌علاوه ۳۰‌درصد مازاد بر بدهی ارزش داشته باشد، به علت غیرقابل تجزیه بودن مال، در صورت عدم ترتیب پرداخت بدهی توسط مدیون، کل آن مال بازداشت می‌شود.

در یکی از شماره‌های هفته‌نامه اعلام شده که کارفرمای کارگاه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی مکلف است قبل از به کارگماردن کارگر ترتیب معاینات اولیه بدو استخدام را بدهد (البته لازم است حداکثر ظرف یک سال اول اشتغال فرد در کارگاه حتماً نتیجه معاینات پزشکی کارگر مذکور تعیین تکلیف شود). در این ارتباط من حدود ۹ ماه است در یک کارگاه خدماتی کار می‌کنم. بنا بر قاعده فوق‌الذکر، کارفرما تا سه ماه دیگر فرصت دارد نسبت به انجام معاینات اقدام کند، اما نظر به اینکه جمعاً سه سال سابقه بیمه‌پردازی در کارگاه‌های مختلف دارم و به علت ازدواج تصمیم دارم کمک‌هزینه ازدواج بلاعوض دریافت کنم، شعبه تأمین‌اجتماعی به علت عدم انجام معاینات بدو استخدام از پرداخت کمک‌هزینه ازدواج خودداری می‌کند. راهکار چیست؟

به‌رغم اینکه کارفرما موظف است در نهایت حداکثر ظرف یک سال اول اشتغال بیمه‌شده نتیجه معاینات موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین‌اجتماعی را تعیین تکلیف کند، اما طبق دستورالعمل صادره پرداخت مقرری بیمه بیکاری‌، پروتز، اروتز، کمک‌هزینه ازدواج و... برای بیمه‌شده اصلی با سابقه اشتغال کمتر از یک سال در آخرین کارگاه بدون انجام معاینات پزشکی امکان‌پذیر نیست. مگر اینکه قبل از اتمام یک سال نسبت به انجام معاینات و تحویل نتیجه آن به شعبه تأمین‌اجتماعی اقدام شود.

مدت دو سال سابقه بیمه‌پردازی اجباری نزد سازمان تأمین‌اجتماعی دارم و اخیراً به استخدام رسمی ‌وزارت آموزش و پرورش درآمده‌ام. آیا سابقه صندوق تأمین‌اجتماعی قابل انتقال به صندوق استخدام کشوری است و اینکه برای انتقال آن باید وجهی پرداخت کنم؟

افرادی که وجوهی را به عنوان حق‌بیمه به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کرده باشند و به علت تغییر محل کار و خدمت یا طبق ضوابط قانونی از قبیل تغییر وضع استخدامی ‌تحت عضویت و شمول قانون تأمین‌اجتماعی خارج و مشترک صندوق جدید قرار گرفته (یا می‌گیرند) ابتدا لازم است درخواست کتبی به انضمام مدارک و مستندات مربوطه از سوی صندوق مقصد به صندوق مبدأ (تأمین‌اجتماعی) ارائه دهند. متعاقباً سازمان تأمین‌اجتماعی وجوه حق‌بیمه سال‌های قابل انتقال را براساس نرخ سود اوراق مشارکت یک‌ساله اعلامی ‌از سوی بانک مرکزی به روزرسانی کرده و سابقه مورد درخواست بیمه‌شده را طبق فرمول مخصوص محاسبه و به صندوق مقصد ارسال می‌کند. قابل ذکر است که بابت این کار مبلغی از بیمه‌شده دریافت نمی‌شود.

کد خبر: 72192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =