جذب یک میلیون و ۴۵ هزار بیمه‌شده جدید در ۳ سال اخیر

"بیت‌اله برقراری" مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: قبل از دولت سیزدهم یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده تحت پوشش این صندوق بودند و در سال‌های اخیر بیش از یک میلیون و ۴۵ هزار بیمه شده جدید جذب شده است. به این واسطه در شاخص عملکردی جذب اقدام بی‌نظیری محقق شده است. در این صندوق حرکت براساس برنامه‌ریزی ومحاسبات بیمه‌ای تدوین شد.

به گزارش آتیه آنلاین، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر امروز ۲۰ تیرماه در جریان نشست خبری بیان کرد: در دولت سیزدهم اقدامات کم‌نظیر و بعضا بی‌نظیری مبتنی بر برنامه‌ریزی و به صورت تحولی انجام شد. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در گسترش چتر بیمه‌ای نقش بی‌بدیلی داشته‌ است. این صندوق، جوان و دارای ظرفیت‌های خوبی است. این صندوق به صورت اختیاری اقدام به جذب افراد می‌کند.
برقراری اضافه کرد: در دولت سیزدهم بیش از ۴۵ اقدام شاخص و موثر در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر صورت گرفت. یکی از این اقدامات برنامه راهبردی ۵ ساله است؛ این برنامه با مشارکت همکاران، معاونان، مدیران و مشاوران با استفاده از تجربیات این صندوق و نگاه عملی محقق شده است. بیش از ۳هزار نفر ساعت برای این برنامه زمان اختصاص داده شد. همچنین برای اولین بار برنامه تحولی با تایید هیات امنا در صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اجرایی شد. همچنین همه اقدامات این صندوق در مدت مذکور با پیوست بیمه‌ای انجام شده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر توضیح داد: پیش بینی شده بود که پایداری این صندوق در سال‌جاری به نقطه سربه‌سری برسد که البته با انجام اقدامات سه ساله اخیر پایداری این صندوق تا سال ۱۴۲۲ حفظ خواهد شد.
او همچنین گفت: نگهداشت بیمه‌شدگان صندوق‌های بیمه‌ای دارای اهمیت فراوانی است؛ در سال‌های اخیر معدل بیش از ۸۲ درصدی تمدیدی حوزه بیمه‌شدگان محقق شد.
برقراری تاکید کرد:حدود ۱۹۲ هزار نفر مستمری‌بگیر در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تحت پوشش قرار دارند؛ میانگین مستمری این افراد در طول سه سال اخیر حدود ۸۳ درصد رشد داشته است. البته این میزان برای حداقل بگیران ۲۱۰ درصد محاسبه شده است. در این مدت بیش از ۴۶ درصد رشد پوشش بیمه اجتماعی زنان نیز محقق شده است.
وی‌ در ادامه بیان کرد: در دولت سیزدهم حدود ۹۵۰ میلیارد تومان وصولی هم در کارنامه این صندوق ثبت شده است. بودجه ایم صندوق در سال گذشته رشد ۱۶۵ درصدی را تجربه کرده است. سفرهای استانی با رویکرد جهاد تبیین در این مدت انجام شد و در استان‌ها ستاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با ریاست استانداران برقرار شد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: افزایش سطوح درآمدی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از دیگر دستاوردهای سال‌های اخیر است. سطوح درآمدی این صندوق تا سال ۱۴۰۰ افزایش‌های قابل توجهی نداشت و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد حدود ۶۰ درصدی را ثبت کرد.
او ادامه داد: دارایی و پرتفوی این صندوق پیش از این ۹۰ همت محاسبه شد که امروز با رشد ۱۰۰ درصدی به حدود ۱۸۰ همت رسیده است. این اقدامات حفظ و ارتقای صندوق و پایداری این صندوق را به دنبال داشته است. یکی از ویژگی‌های این صندوق ورود به سهامداری است.
برقراری افزود: همچنین برگزاری همایش‌های مختلف با کارگزاران در این دوره سه سالانه در دستور کار بوده است. همچنین گردش نخبگان وتوجه به نیروی انسانی در سال‌های اخیر کورد توجه خاص بوده است؛ در این ارتباط تشکیل کمیته انتصابات مبتنی بر شایسته‌سالاری بوده است. کارگزاران صندوق نیز در سه سال گذشته ساماندهی مناسبی تجربه کرده‌اند. نظارت بر بهبود فرآیندها نیز از اقدامات ویژه این‌ دوره مدیریتی صندوق است که تشکیل گفتمان منطقه‌ای در استان‌ها در هفت منطقه کشور برای اخذ دیدگاه‌های مختلف اجرایی شد. ارتقای جایگاه مدیریت‌های استانی و طراحی سامانه باشگاه مشتریان و الگوی برنامه‌ریزی اقتضایی برای استان‌ها نیز در این دوره سه ساله در دستور کار بوده است.
وی در ادامه اضافه کرد: شفافیت در دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر محقق شده است. تعامل بسیار خوب با ذی‌نفعان حاکمیتی نیز در اولویت‌های این دوره قرار داشته است. دقیق‌کردن ملاحظات حقوقی و تدوین آیین‌نامه شیوه سرمایه‌گذاری صندوق، آیین نامه اجرایی و تدوین اساسنامه صندوق برای اولین بار نیز در سال‌های اخیر نهایی شد. ارتقای آموزش‌های و مهارت‌های شغلی در حوزه کارکنان و کارگزاران به‌صورت ویژه در این دوره مدیریتی مورد توجه بود. تحول در حوزه تبلیغات و اطلاع‌رسانی نیز از اولویت‌های سال‌های اخیر صندوق بوده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است. در این ماده آمده است که مادران غیرقابل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن در مناطق روستایی و عشایری باید به صورت رایگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند که حق بیمه آنان از سوی دولت پرداخت می‌شود. این افراد اگر در جریان بیمه‌پردازی صاحب فرزند چهارم شوند به ازای هر فرزند ۲ سال سوابق بیمه تشویقی دریافت می‌کنند. به این واسطه سال گذشته ۳۱۱ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و سال‌جاری با تخصیص بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی امان جذب ۲۰۰ هزار نفر فراهم شده است. این اقدامات در حوزه قانون جوانی جمعیت اجرایی شده است.
او بیان کرد: امیدواریم فعالیت‌های سه‌سال‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در آینده با جدیت دنبال پیدا کند.
برقراری گفت: بیمه تکمیلی در سه استان به صورت آزمایشی تدوین و ‌اجرایی شد و اعتقاد ما بر این است که این مهم برای دیگر استانها عملیاتی شود. هزینه بیمه تکمیلی توسط بیمه‌پردازان پرداخت و پشتیبانی این توسط صندوق انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: دریافت مطالبات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از دولت در برنامه هفتم توسعه آورده شده است. در این برنامه اشاره شده که دولت مکلف است نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام کند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر توضیح داد: حق بیمه مددجویان کمیته امداد توسط این نهاد پرداخت می‌شود؛ به این واسطه این افراد رایگان تحت پوشش قرار می‌گیرند.
او همچنین تاکید کرد: استان‌های آذربایجان شرقی، فارس و آذربایجان غربی بیشترین تعداد بیمه‌شدگان این صندوق را تحت پوشش دارند. همچنین پیش از این ۳۴۰۰ کارگزاری در سطح کشور فعال بود که در حال حاضر به ۱۶۰۰ کورد اصلاح شده است. در این ارتباط کار مردم به خود مردم واگذار شده و این کارگزاران از صندوق مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. کارگزاران متناسب با فعالیت امکان جذب نیرو دارند؛ کارگزاران به واسطه جذب نیرو حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.
وی‌افزود: برآورد ما این است که حدود ۳۰ میلیون نفر جامعه هدف ما در روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر باشند. افراد بین ۱۸ تا ۵۰ ساله در مناطق اشاره شده حدود ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: در حال حاضر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند. پیش‌بینی ما در سال‌جاری جذب ۴۱۰ هزار بیمه‌شده جدید است.
وی ادامه داد: پرداختی حق بیمه این صندوق در ۸ سطح انجام می‌شود. حق بیمه در سطح یک سالانه ۹۶۰ هزار تومان و سطح ۸ سالانه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را شامل می‌شود که البته دو برابر این مبالغ توسط دولت پرداخت می‌شود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اضافه کرد: حقوق ‌مستمری‌بگیران این صندوق همواره در تاریخ مشخص و قبل از پایان ماه پرداخت می‌شود.
او در ادامه گفت: بیمه‌های اجتماعی گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فقر و کاهش ورودی نهادهای اجتماعی را به دنبال داشت. بودجه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال‌ ۱۴۰۲ به چهارهزار میلیارد تومان رسید.
او همچنین گفت: ضریب پشتیبانی این صندوق در حال حاضر یک به ۱۰ است که البته با اقدامات انجام شده به حدود ۱۱ رسیده است.

کد خبر: 72231

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 2 =