آمار دانش آموختگان بیکار

  • ضرورت مهارت‌آموزی در عین دانش‌آموختگی

    ضرورت مهارت‌آموزی در عین دانش‌آموختگی

    براساس اطلاع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بیش از ۴۰ درصد مراجعین و ثبت‌نام‌کنندگان دوره‌های آموزش مهارت را دانش‌آموختگان بدون مهارت تشکیل می‌دهند.

  • سیاست‌های بازار کار برای اشتغال دانش‌آموختگان

    سیاست‌های بازار کار برای اشتغال دانش‌آموختگان

    یکی از بسترهای اثرگذار در حوزه اشتغال و تولید، توجه ویژه به سیاستگذاری و زمینه‌سازی در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و گسترده برای جمعیت جوان، بخصوص دانش‌آموختگان دانشگاهی و خلق شرایط متناسب تعادلی بین ورودی و خروجی دانشگاه و بازار کار است که در این صورت، بخش قابل توجهی از مسائل مرتبط با اشتغال و بیکاری جمعیخت در سن کار حل خواهد شد.