امیرحسین جلالی ندوشن

  • ۹۰ درصد قربانیان خودکشی دارای یک اختلال روانی قابل تشخیص‌اند

    ۹۰ درصد قربانیان خودکشی دارای یک اختلال روانی قابل تشخیص‌اند

    رییس کمیته‌ پیشگیری از خودکشی‌ انجمن علمی روان‌پزشکان با اشاره به روز جهانی پیشگیری از «خودکشی»، ضمن تاکید بر اینکه با اقدامات پیشگیرانه از خودکشی، می‌توان خانواده‌ها را در برابر رنج‌های غیرضروری محافظت کرد گفت: ۹۰ درصد قربانیان خودکشی در زمان مرگ دارای یک اختلال روانی قابل تشخیص هستند بنابراین پرداختن به عوامل روانی مرتبط با استرس و تروما در پیشگیری از خودکشی حیاتی است.

  • اعتراضات منجر به «تعلیق زندگی» شده است

    اعتراضات منجر به «تعلیق زندگی» شده است

    یک عضو انجمن روانپزشکی ایران معتقد است: در مدت حوادث و نا آرامی‌های اخیر میزان پیگیری اخبارِ همراه با داده‌های منفی و صحنه‌های خشونت آمیز افزایش داشته است و در حال حاضر کاملا این موضوع را می‌توان دید که جامعه در حال تجربه «اضطراب عمومی» است.