بلوک‌های زایمان

  • افزایش زایمان طبیعی در بیمارستان تأمین‌اجتماعی اسلامشهر

    افزایش زایمان طبیعی در بیمارستان تأمین‌اجتماعی اسلامشهر

    ماما مسئول بلوک زایمان بیمارستان تأمین‌اجتماعی امام رضا(ع) اسلامشهر، بهبود کیفیت خدمات واحد زایمان این مرکز را سبب افزایش استقبال مادران باردار برای انجام زایمان طبیعی در تأمین‌اجتماعی بیان کرد و رفع دغدغه و مشکلات مامایی را از جمله برخورداری از پوشش بیمه‌ای خدمات، سبب ارتقای جایگاه این گروه حرفه‌ای و به دنبال آن ارتقای سلامت مادر و نوزاد دانست.

  • ماما؛ حلقه واسط سلامت خانواده

    ماما؛ حلقه واسط سلامت خانواده

    جامعه مامایی با نقش محوری در تأمین سلامت بانوان و نوزادان، اصلی‌ترین حلقه سلامت خانواده را تشکیل می‌دهد و جایگاه حرفه‌ای آنان با توجه به سیاست‌های بالادستی از جمله «سیاست‌های کلی جمعیت» ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، بسیار برجسته است.