سیدامیرحسین جوزی، مدیرکل ترویج و تشکیل تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی