صندوق بیمه تامین اجتماعی

  • حمایت ویژه بیمه ای از زنان روستایی و عشایر

    اهتمام دولت برای گسترش چتر حمایت بیمه برای اقشار مختلف جامعه

    حمایت ویژه بیمه ای از زنان روستایی و عشایر

    در میان زنانی که در عرصه های مختلف علمی، صنعتی و تولید، قدم های بزرگی برداشته و نام آور شدند، جا دارد در این روزها یادی کنیم از زنانی که هم نقش همسری دارند و هم مادری، هم در خانه مشغول کار هستند و هم در بیرون از خانه دوشادوش همسران شان در زمین های کشاورزی و... کار می کنند و برای اندک درآمد بیشتر اوقات فراغت شان را به گلیم بافی و فرش بافی مشغول اند. می خواهم از زنان روستایی و عشایری بگویم که پا به پای مردان و گاه حتی بیشتر از آنها کار می کنند تا چرخ زندگی شان هموارتر بچرخد. می خواهم از زنانی بگویم که یک تنه بدون همسر، مسئولیت زندگی و فرزند را به دوش می کشند هم مادر هستند  و هم پدر. حال در این پستی و بلندی های روزگار، مسئولان و دولتمردان با نگاه ویژه ای که به این قشر بزرگ از جامعه دارند شرایطی را فراهم ساختند تا زنان عشایر، روستایی و کشاورز بتوانند خود را بیمه کنند و از مزایای بازنشستگی آن بهره مند شوند تا شاید دوران سالمندی و معیشت روزانه شان را بدون دغدغه در آرامش سپری کنند.