فوبیا

  • فوبیا یا ترس مرضی چیست؟

    آتیه‌آنلاین در گفتگو با یک روانشناس اجتماعی بررس کرد:

    فوبیا یا ترس مرضی چیست؟

    فوبیا شایع‌ترین اختلال اضطرابی است که با ترس مقاوم و بیش از حد از چیزی یا موقعیتی مشخص می شود. به طور متوسط بین 10 تا 15 درصد افراد جامعه به یکی از انواع آن مبتلا هستند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این اختلال در زنان شیوع بیشتری از مردان دارد. در این نوع اختلال نه ‌تنها فرد می‌داند که ترس بسیار شدید و غیرمنطقی است بلکه همواره به شکل اغراق‌آمیزی از قرار گرفتن در آن موقعیت، اجتناب می‌کند تا جایی که روال معمولی زندگیش مختل می‌شود. متاسفانه درصد زیادی از افراد مبتلا به روانپزشک و روانشناس مراجعه نمی‌کنند. در گفتگو با دکتر علی فرجام، روانشناس اجتماعی این موضوع را بررسی کرده‌ایم.