مریم خادم احمدآبادی

  • ماما؛ حلقه واسط سلامت خانواده

    ماما؛ حلقه واسط سلامت خانواده

    جامعه مامایی با نقش محوری در تأمین سلامت بانوان و نوزادان، اصلی‌ترین حلقه سلامت خانواده را تشکیل می‌دهد و جایگاه حرفه‌ای آنان با توجه به سیاست‌های بالادستی از جمله «سیاست‌های کلی جمعیت» ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، بسیار برجسته است.