مصطفی سوری

 • تأثیر مستقیم رشد تولید بر اشتغال و شمار بیمه‌پردازان

  معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح کرد

  تأثیر مستقیم رشد تولید بر اشتغال و شمار بیمه‌پردازان

  با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد تولید»، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی همچون تأمین‌اجتماعی در راستای تحقق این شعار، علاوه بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در مسیر پایداری و ماندگاری حرکت خواهند کرد. تأمین‌اجتماعی به عنوان سازمان پشتیبان برای کمک‌ به عرصه تولید و اشتغال با تحقق شعار سال می‌تواند افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی، بازدهی بیشتر در این راستا و گسترش خدمات برای بیمه‌پردازان جدید را در کنار رشد تولید و کنترل تورم موجب شود. به همین منظور مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی به بیان سیاست‌ها و راهبردهای اساسی این سازمان در ارتباط با تحقق شعار سال، تأثیر بلندمدت آن بر منابع سازمان و اثرگذاری شاخص‌های مهار تورم بر توسعه فعالیت‌های حوزه تولید و گسترش اشتغال و بیمه‌پردازی پرداخت.

 • باید چرایی اجرانشدن سندهای راهبردی در سازمان تامین اجتماعی آسیب‌شناسی شود  

  معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی:

  باید چرایی اجرانشدن سندهای راهبردی در سازمان تامین اجتماعی آسیب‌شناسی شود  

  معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در همایش سراسری مدیران تامین اجتماعی گفت: باید چرایی عدم اجرای سند استراتژیکی و راهبردی در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها آسیب‌شناسی شود و همزمان ورود به سرمایه‌گذاری‌های تخصصی  و دریافت مطالبات سازمان از دولت به صورت جدی دنبال و پیگیری شود.