راه‌اندازی سامانه اعتبار رفاه ایرانیان

فعالیت ها و اقدامات سه ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه رفاه در قالب گزارشی از طرف این وزارتخانه تشریح شد.

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد پنجره واحد خدمات رفاهی زنان سرپرست خانوار، شناسایی گلوگاه های تعارض منافع، تشکیل گروه ارزیابی فرایند کمک هزینه ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار، رصد شاخص حوزه بیمه های اجتماعی، اجرای طرح حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه و ... بخشی از اقدامات معاونت رفاه اجتماعی در سه ماه دولت سیزدهم است.

پنجره واحد خدمات رفاهی زنان سرپرست خانوار با تکیه بر بانک اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و  در دو شهرستان  ایجاد شد.

بر اساس این گزارش، شناسایی گلوگاه‌های تعارض منافع و نظارت بر اعتبارات دستگاه‌های حمایتی ازجمله اقدامات این معاونت به شمار می‌رود که بر اساس آن؛ در راستای خط‌مشی‌های رئیس جمهور، گلوگاه‌های تعارض منافع خصوصاً در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت شناسایی شده است.

ارزیابی  برنامه‌های حمایتی از دیگر اقدامات و برنامه‌های معاونت رفاه اجتماعی در طول این مدت محسوب می شود که براین اساس؛ گروه ارزیابی فرایند کمک هزینه ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار با همکاری مرکز توانمندسازی جامعه و حاکمیت تشکیل و میزان اثربخشی بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و نگارش و ویراستاری متون نظری پشتیبان ارزیابی سیاست نیز انجام شد.

همچنین، سامانه ثبت‌نام موسسات خیریه برای برخورداری از معافیت مالیاتی در راستای اجرای بند(و) تبصره(۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با هدف شفافیت مالی در پرداخت های موسسات خیریه و مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹/۵/۱۴۰۰ به نشانی tab۱۷.mcls.gov.ir  راه‌اندازی شد.

همچنین، رصد شاخص حوزه بیمه‌های اجتماعی (ماده ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه) از دیگر اقدامات این معاونت محسوب می‌شود که بر اساس آن گزارشی از وضعیت شاخص ها  در سال ۱۳۹۹ تهیه و محاسبه و اعلام شاخص‌های اختصاصی حوزه بیمه به سازمان اداری و استخدامی کشور در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: در حوزه ساماندهی و پایداری صندوق های بازنشستگی (ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه) گزارش همسان سازی صندوق های بازنشستگی تهیه و تدوین شد.

همچنین، گزارشی با عنوان «بحران صندوق‌های بازنشستگی و ضرورت اصلاح»   تهیه شد که مروری بر وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی کشور دارد و راهکارهایی را برای برون رفت از بحران ارائه کرده است.

اصلاح مقررات و رویه‌های موجود در بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از دیگر وظایف این معاونت است که در این راستا ســاختارهای فنی (ســامانه)، مالی (اصــلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ســاختمانی) حقوقی و مدیریتی آن آسیب شناسی و اصلاح شد.

همچنین، نشست های متعددی با سازمان  تامین اجتماعی به عنوان نهاد مجری برگزار شده است تا سامانه در اختیار آن قرار گیرد و با بازآرایی ساختارهای حقوقی و فنی ضمن تبادل داده برخط با سازمان، زمینه ارتقاء نظارت  و سیاست گذاری ایجاد شود.

 به روز رسانی سایت بیمه های اجتماعی به نشانی https://bimeh.mcls.gov.ir، بارگزاری قوانین و مقررات، آمار و اطلاعات، گزارش های تخصصی و اخبار حوزه بیمه‌ای،   تهیه و تدوین گزارش ارزیابی طرح بیمه اجتماعی اقشار خاص و احصاء موارد همپوشانی آن ها در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از دیگر اقدامات این معاونت است.

در این گزارش تصریح شده است: در خصوص کاهش فقر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز اقداماتی چون شرکت در نشست های اصلاحیه آیین نامه، طراحی فرایند ثبت نام واجد شرایط این بند، برگزاری نشست با سازمان هدفمندی یارانه ها، پلیس ۱۰+ و قوه قضاییه، تشکیل کارگروه و  تدوین نقشه راه، دریافت اطلاعات از وزارت آموزش و پرورش، مکاتبه با دفتر آزمون وسع و تکمیل و ارسال اطلاعات به وزارت آموزش و پرورش، انجام گرفته است.

این گزارش می افزاید: انجام پروژه حمایت اجتماعی فعال از دیگر اقدامات این معاونت قلمداد می شود که بر اساس آن،   اعطای کمک هزینه مشروط به کودکان بازمانده از تحصیل شهرستان هرسین و خرمشهر، تدوین داشبورد اطلاعات رفاهی این دو شهرستان  و طراحی الگوی حمایتی انجام گرفته است.

مطابق بند «ن» ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، پژوهش های کاربردی و گزارش های تخصصی در زمینه پایش فقر، فقر چندبعدی، اطلس رفاه اجتماعی استان های کشور انجام شده است.

 در این گزارش تصریح شده است: با صندوق کودکان ملل متحد در حمایت از کودکان همکاری هایی  صورت گرفته است که از آن جمله می توان به اندازه گیری فقر چند بعدی، پایلوت سیستم پایش و ارزیابی به هنگام فقر چند بعدی کودک، تجزیه و تحلیل و ایجاد کف حمایت های اجتماعی و ایجاد برنامه عملیاتی (ظرفیت سازی به وسیله انتقال دانش در زمینه بهترین تجربیات بین المللی و نیز همکاری با سازمان بین المللی کار و بانک جهانی)، تقویت پنجره واحد برای سیستم های حمایت اجتماعی متمرکز بر کودک با همکاری IPC، ترسیم نقشه حمایت اجتماعی به همراه ایجاد و اجرای یک برنامه عملیاتی برای کودکان در معرض آسیب، مدیریت بودجه عمومی برای کودکان و اجرای برنامه حمایت نقدی مشروط در ۴ استان منتخب اشاره کرد.

 تبادل تجربیات با کشور برزیل در راستای پنجره واحد خدمات حمایتی ازجمله دیگر اقدامات این معاونت به شمار می رود و  هدف طرح این است که با بررسی مقایسه‌ای سیستم‌های حمایت اجتماعی، اقداماتی که برای بهبود سیستم حمایت اجتماعی به خصوص از منظر ارتقاء سامانه‌های اطلاعاتی و نقش آن در هماهنگی بین اجزاء سیستم و ثبت واحد خدمات حمایت، حرکت به سمت سیستم حمایت اجتماعی فعال با تمرکز بر مشروط‌سازی حمایت‌ها و تمرکز بر نقش کودکان در سیستم حمایت اجتماعی لازم است را بررسی و شناسایی کند.

در این زمینه کشور برزیل دارای تجربه مناسبی است، از جمله ویژگی‌های برجسته نظام حمایت اجتماعی این کشور، برخورداری از یک سیستم ثبت واحد حمایت اجتماعی، ارائه مشروط حمایت‌ها با تأکید بر آموزش و بهداشت و توجه به حمایت از کودکان به خصوص از نظر آموزش و سوء تغذیه است.

بر اساس این گزارش، تبادل تجریات با کشور چین و اتریش ذیل برنامه همکاری مشترک نیز از دیگر اقدامات این معاونت است که هدف این طرح،   بررسی و تبادل تجربیات کشورهای مربوطه در بحث فقرزدایی و آموزش فنی و حرفه ای و  همچنین استفاده از الگوی کشورهای دیگر در مناطق پایلوت است.

 در این گزارش آمده است: اجرای طرح حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه زیر ۶ سال  نیز از دیگر اقدامات معاونت رفاه اجتماعی به شمار می رود که این معاونت، پایلوت‌های اولیه را شناسایی کرده است، همچنین مطالعات برای نگارش این طرح و ارزیابی مراحل مختلف آن صورت داده و در نهایت  مراحل اجرایی طرح حمایت از این کودکان را کاملا تبیین کرده است.

تدوین طرح همیار دانش نیز ازجمله اقدامات دیگری است که بر اساس آن، این معاونت در راستای شناسایی گروه‌های نیازمند کمک معیشتی به انتخاب گروه بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی زیر ۴۰ سال پرداخته است و پس از مطالعه‌ی وضعیت فعلی این گروه نوع حمایت مناسب آنان تعیین شده و ساختار اصلی طرح حمایتی (مشاغل عمومی) نگارش شده است 

 همچنین در زمینه طرح حمایت فعال از کودکان بازمانده و در معرض ترک تحصیل نیز حمایتهای نقدی و غیر نقدی مشروط به این گروه از کودکان صورت گرفته به طوری که کودکان بازمانده از تحصیل به شرطی که به مدرسه بازگردند یا در دهک یک تا پنج درآمدی باشند، از ابتدای طرح  ۶ مرحله و هر مرحله ۵۰۰ هزار تومان به حساب آنها واریز شد.

همچنین کودکان در معرض ترک تحصیل به دو دسته، کودکان در معرض ترک تحصیل نیازمند حمایت آموزشی و مالی  وکودکان نیازمند حمایت مالی بدون نیاز آموزشی تقسیم شده اند که از ابتدای طرح تا کنون ۶ مرحله و در هر مرحله مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوارهای شان واریز شد.

 همچنین برای کودکان نیازمند آموزش علاوه بر حمایت مالی، حمایت‌هایی نظیر تشکیل کلاس‌های جبرانی و تقویت تهیه لوازم‌التحریر و تجهیز مدارس برای برگزاری کلاس‌ها در فصل تابستان نیز انجام گرفت.

طرح راه اندازی سامانه اعتبار رفاه ایرانیان را می توان از دیگر  اقدامات و برنامه های مهم این معاونت برشمرد که؛ در این مدت نمونه های موفق دسترسی به اعتبارات که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیستم بانکی  به اجرا درآمده بود بررسی شد، این طرح ها شامل کارا کارت، تسهیلات یک میلیونی دوران کرونا و تخصیص اعتبار با توثیق سهام عدالت بودند.

 ویژگی های مثبت این طرح ها که در صدد حل مشکلات سیستم بانکی برای تخصیص اعتبارات بود نیز بررسی شد.

همچنین در این مدت نشست هایی با متخصصین بانکی برگزار شد تا از ظرفیت های سیستم بانکی برای کمک به پیشبرد سامانه استفاده شود.

طرح حمایت از فقرای بخش مسکن از دیگر طرح های در دست اقدام معاونت رفاه اجتماعی است به گونه ای که در  این سه ماه طرح حمایت از مستأجران شهری تبیین شده است.

 در این طرح ابتدا تجربیات جهانی بررسی و سپس به منظور شناسایی جمعیت مورد نیاز حمایت در ایران، وضعیت معیشتی گروه های مختلف مستأجرین مشخص شد.

در این گزارش تصریح شده است:  تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز از جمله اقدامات مهم این معاونت قلمداد می شود که پس از مکاتبه با دستگاه های مختلف و دریافت اطلاعات و تجمیع آن، فرمول مناسب آزمون وسع طراحی شده است.

با توجه به تکلیف قانونی این معاونت در آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور مبنی بر ثبت نام از متقاضیان انواع یارانه، جاماندگان و منصرفین و محذوفین یارانه، نشست های متعددی با دستگاه های مرتبط برگزار و با توجه به پیچیدگی های فرایندی، پیشنهاد اصلاح تبصره ازسوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال شد.

کد خبر: 36972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =